Pridobitev licence
za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

 USPOSABLJANJE IZPIT KONTAKTI DOKUMENTACIJA ARHIV

PRVA STRAN ARHIV IZPITOV - DECEMBER 2013/JANUAR 2014
   

 

Spoštovani,
 
Kandidate prosimo, da pristopijo k izpitu po navedenem razporedu. Razporejeni ste po šifrah kandidatov. Na izpit prosimo prinesite osebni dokument s sliko.
 
Obveščamo vas, da so ure okvirne in pomenijo predvidoma čas vstopa v predavalnico, kjer se boste lahko pripravljali na izpit, ne pa tudi ure dejanskega opravljanja izpita.
Na izpit se boste lahko pripravljali 30 minut. Svetujemo vam, da na ustnem delu izpita uporabite to, kar ste si zapisali pri sami pripravi na izpit in črpate znanje iz lastnih delovnih izkušenj.
 
Rezultat izpita izveste takoj po opravljenem izpitu.
Po končanem izpitnem roku bomo vsakemu kandidatu po e-pošti poslali skeniran zapisnik o izpitu. V 7 delovnih dneh po zaključku celotnega izpitnega roka, vam bo Carinska uprava izdala potrdilo o opravljenem izpitu.
 
Želimo vam srečo pri izbiri izpitnih vprašanj in veliko znanja.
 
Darja Vidovič
Pomočnica ravnatelja
SUAŠ Ljubljana
 
Na izpit prosimo prinesite osebni dokument s sliko.

DATUM:

TOREK

28.1.2014

SREDA

29.1.2014

ČETRTEK

30.1.2014

URA IZPITA

15:30

15:30

15:30

ŠIFRA KANDIDATA

2013-2/01

2013-2/07

2013-2/10

ŠIFRA KANDIDATA

2013-2/05

2013-2/14

2013-2/19

ŠIFRA KANDIDATA

2013-2/09

2013-2/24

2013-2/21

URA IZPITA

16:15

16:15

16:15

ŠIFRA KANDIDATA

2013-2/02

2013-2/08

2013-2/22

ŠIFRA KANDIDATA

2013-2/03

2013-2/11

2013-2/23

ŠIFRA KANDIDATA

2013-2/04

2013-2/16

2013-2/25

URA IZPITA

17:00

17:00

17:00

ŠIFRA KANDIDATA

2013-2/06

2013-2/18

2013-2/26

ŠIFRA KANDIDATA

2013-2/17

2013-2/20

2013-2/27

ŠIFRA KANDIDATA

2013-2/15

2013-2/12

2013-2/28

URA IZPITA

17:45

17:45

17:45

ŠIFRA KANDIDATA

2013-1/04

2013-1/11

2013-1/25

ŠIFRA KANDIDATA

2013-1/06

2013-1/14

2013-1/26

ŠIFRA KANDIDATA

2013-1/08

2013-1/15

2013-1/12

ŠIFRA KANDIDATA

2013-1/09

2013-1/18

 

 

 

 

 

 

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe datuma ustnega dela izpita, ki se bo pričel v torek, 28.1.2014 in končal v četrtek, 30. 1. 2014.

 

Na izpit prosimo prinesite osebni dokument s sliko.

Želimo vam lepe praznike in srečno 2014!

Ravnatelj, Dušan Vodeb

 

Obveščamo vse kandidate, ki so pristopili k pisnemu delu strokovnega izpita iz carinskega poslovanja, dne 11. decembra 2013, da so izpit USPEŠNO OPRAVILI.

 

Predviden rok za ustni del izpita bo 4. teden v mesecu januarju 2014 (od 21. januarja dalje).

 

Prosimo vas, da spremljate objave na tej spletni strani, kjer bo objavljen seznam vašega ustnega izpita z natančno uro prihoda na izpit.

 

 

 

Obvestilo za kandidate, ki so se udeležili usposabljanja v Kopru

Obveščamo vas, da bo pisni del izpita v sredo, 11. decembra 2013 ob 17.00 uri v prostorih Srednje upravno administrativne šole Ljubljana, Zdravstvena pot 10 (bivša Poljanska 24), Ljubljana. Ustni del izpita bo predvidoma tretji teden januarja 2014.


Prijavnice morajo kandidati oddati do 5. decembra 2013 in do istega dne poravnati ceno izpita v višini 220,00 EUR. V primeru, da bo izpit poravnala pravna oseba je potrebno poslati prijavnico pravočasno, da vam lahko posredujemo predračun, saj je rok za plačilo tudi v tem primeru 5.12.2013.


Do petka 6.12.2013 posredujte potrdilo o plačilu.


Skupaj s prijavnico pošljite po pošti tudi overjeno fotokopijo potrdila o izobrazbi – diplomo. V kolikor se vaši sedanji podatki (priimek in ime) razlikujeta od podatkov na potrdilu na izobrazbi nam posredujte tudi fotokopijo osebnega dokumenta, zaradi točnosti podatkov na potrdilu o opravljenem izpitu.


Navodila za prijavo, plačilo in izpitni red, so objavljena na tej spletni strani.

 
 
Obvestilo za kandidate, ki bodo opravljali popravni izpit

 
Kandidati, ki imate popravni izpit iz enote Carinski sistem in carinsko prvo (carinski postopki in upravna enotna listina, tranzitni postopek in poenostavljeni postopki, prepovedi in omejitve) morajo opravljati pisni in ustni izpit.

Pisni del izpita bo v sredo, 11. decembra 2013 ob 17.00 uri v prostorih Srednje upravno administrativne šole Ljubljana, Zdravstvena pot 10 (bivša Poljanska 24), Ljubljana.

Prijavnico na ta izpitni rok morajo oddati vsi kandidati, ki želijo opravljati popravni izpit, do 5. decembra 2013 in do istega dne poravnati ceno popravnega izpita 100,00 EUR za posamezno enoto izpita. V primeru, da bo izpit poravnala pravna oseba je potrebno poslati prijavnico pravočasno, da vam lahko posredujemo predračun, saj je rok za plačilo tudi v tem primeru 5.12.2013. Velja tudi za kandidate, ki imajo popravne izpite samo iz ustnega dela izpita.

Datum ustnega popravnega izpita bomo vsakemu prijavljenemu kandidatu poslali osebno.

Do petka 6.12.2013 posredujte potrdilo o plačilu.

 

 

V kolikor ste na izpitu padli v celoti, se šteje, da nimate popravnega izpita ampak da opravljate izpit ponovno v celoti. Cena za izpit kot celoto je 220 EUR.


 
IZPITNI RED