Pridobitev licence
za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

 USPOSABLJANJE IZPIT KONTAKTI DOKUMENTACIJA ARHIV

PRVA STRAN ARHIV IZPITOV - APRIL/MAJ 2014
 

 

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da bo popravni izpit, na osnovi Uredbe o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah, 17. člen, 1. odstavek

v sredo 20.08.2014, ob 16.00 v prostorih Srednje upravno administrativne šole Ljubljana. Razpored bo objavljen naknadno.

 

Vsi kandidati, ki želijo pristopiti k popravnemu izpitu morajo izpolniti prijavnico (PRIJAVNICA NA STROKOVNI IZPIT) in jo oddati do 10.8.2014.

 

Na izpit lahko pristopijo, ki imajo popravni izpit. Kandidati, ki imajo popravni izpit iz 1. enote  morajo pristopiti h pisnemu delu izpita.

Vsi kandidati za  popravni izpit se morajo prijaviti in plačati popravni izpit 100,00 EUR na posamezno enoto.

 

Želimo vam veliko znanja in sreče pri opravljanju strokovnega izpita.

 

Ravnatelj, Dušan Vodeb

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvleček iz Uredbe o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah, 

17. člen

(1) Kandidat, ki je iz največ dveh tematskih področij iz prvega odstavka 11. člena te uredbe na ustnem delu izpita ocenjen z oceno “neuspešno“, lahko opravlja popravni izpit samo iz teh dveh področij.

(2) Če opravlja kandidat popravni izpit iz tematskega področja, ki se opravlja tudi pisno, mora ponovno opraviti tudi pisni del izpita iz tega področja.

(3) Kandidat, ki je iz treh ali več področij ustnega dela izpita ocenjen z oceno “neuspešno“, ponovno opravlja izpit v celoti.

 

 

 

Vsi kandidati, ki ste opravljali pisni del izpita v sredo, 16.4.2014 ob 17.00 v prostorih Srednje upravno administrativne šole Ljubljana, ste uspešno opravili pisni del izpita.

Ustni del izpita bo 21. 05. 2014 in 22. 05. 2014.

RAZPORED USTNEGA DELA IZPITA:

DATUM:

SREDA

21.5.2014

ČETRTEK

22.5.2014

URA IZPITA

15:30

15:30

ŠIFRA

2014-1/01-CU

2014-1/04-CU

ŠIFRA

2014-1/09-CU

2014-1/05-CU

ŠIFRA

2014-1/07-CU

2013-2/13

URA IZPITA

16:15

16:15

ŠIFRA

2014-1/06-CU

2014-1/03-CU

ŠIFRA

2014-1/12-CU

2014-1/08-CU

ŠIFRA

2013-2/07

2013-1/08

URA IZPITA

17:00

17:00

ŠIFRA

2013-2/16

2014-1/02-CU

ŠIFRA

2013-2/17

2014-1/10-CU

ŠIFRA

2013-2/18

2014-1/11-CU

ŠIFRA

2014-1/13-CU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obveščamo vas, da bo pisni del izpita v sredo, 16.4.2014 ob 17.00 v prostorih Srednje upravno administrativne šole Ljubljana.

 

Vsi kandidati, ki želijo pristopiti k izpitu morajo izpolniti prijavnico (PRIJAVNICA NA STROKOVNI IZPIT), priložiti dokumentacijo (IZPIT) in plačati izpit 220,00 EUR [primer plačila].

Na izpit lahko pristopijo tudi kandidati, ki imajo popravni izpit. Kandidati, ki imajo popravni izpit iz 1. enote  morajo pristopiti h pisnemu delu izpita. Vsi kandidati za  popravni izpit se morajo prijaviti in plačati popravni izpit 100,00 EUR na posamezno enoto.

 

Želimo vam veliko znanja in sreče pri opravljanju strokovnega izpita.

 

Ravnatelj, Dušan Vodeb