Pridobitev licence
za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

 USPOSABLJANJE IZPIT KONTAKTI DOKUMENTACIJA ARHIV

PRVA STRAN ARHIV USPOSABLJANJ - OKTOBER 2014
 
 
Spoštovani,
 
obveščamo vas, da se bomo usposabljanje za pridobitev licence za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah, organizirali v mesecu oktobru 2014,
na Srednji upravno administrativni šoli v Ljubljani, Zdravstvena pot 10 (bivša Poljanska cesta 24), 1000 Ljubljana.
 
************************************************************

Zaradi zadostnega števila prijavljenih kandidatov bomo usposabljanje izvedli v Kopru.

Točen datum pričetka bo objavljen naknadno.

 

Vabimo vas, da se nam pridružite in oddate prijave za usposabljanje.

 

   

 

Program usposabljanja za pristop k strokovnemu izpitu za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

 

 

PREDVIDEN  URNIK  PREDAVANJ

INTEREUROPA D.D.

Vojkovo nabrežje 32, Koper

 

 

Predavanja se pričnejo med tednom praviloma ob 16.00 uri, v soboto pa ob 9.00 uri.

 

Ure med tednom :

16.00  do 17.30                    predavanje 2 uri

17.30  do 17.40                    odmor

17.40  do 19.10                    predavanje 2 uri

19.10  do 19.20                    odmor

19.20  do  20.05                   predavanje 1 ura

 

Ure v soboto :

09.00  do 10.30                   predavanje 2 uri

10.30  do 10.40                   odmor

10.40  do 12.10                   predavanje 2 uri

12.10  do 13.20                   odmor

13.20  do 14.05                   predavanje 2 uri 

 

 

Zap. št.

Datum

Vsebina

Predavatelj

Št. ur

1

Torek,

7.oktober 2014

Carinski sistem skupnosti in upravni postopki v carinskih zadevah

Alojz Zupančič, GCU

 

 

5

 

2

Sreda,

8.oktober 2014

Špedicijsko poslovanje

GracijanNecmeskal,

T.P.G. Logistika d.o.o., Koper

4

3

Četrtek,

9.oktober 2014

Carinski sistem skupnosti in upravni postopki v carinskih zadevah 

Alojz Zupančič, GCU

 

5

 

 

4

Petek,

10.oktober2014 

Prevoz in prevozno zavarovanje

Damjan Šavron,

Mediaspeed d.o.o., Koper

4

5

Sobota,

11.oktober 2014

Posebnosti zunanjetrgovinske politike

Dr. Katja Zajc Kejžar, EF

6

6

Ponedeljek,

13.oktober 2014

Elementi z določitev uvoznih dajatev in drugih ukrepov ( skupna carinska tarifa, harmoniziran sistem, kombinirana nomenklatura ter uvrščanje)

Nevenka Kovačič, GCU

 

 

4

 

 

7

Četrtek,

16.oktober 2014

Tranzitni postopek in poenostavljeni postopki

Selena Rauter Razboršek, GCU

5

8

Petek,

17.oktober 2014

Elementi za določitev uvoznih dajatev in drugih ukrepov (Poreklo blaga )

Ana Maček, GCU

 

 

4

 

9

Ponedeljek

20.oktober 2014

DDV, DMV, okoljske dajatve

Darko Medved, MF

4

10

Torek,

21.oktober 2014

Elementi za določitev uvoznih dajatev in drugih ukrepov (TARIC, zunanjetrgovinski ukrepi, carinska vrednost)

Iztok Leskovar, GCU

 

 

 

6

 

 

 

11

Sreda,,

22.oktober 2014

Carinski sistemi in enotna upravna listina

Mag. Milan Kušer, GCU

5

12

Sobota,

25.oktober2014

Carinske oprostitve: Prepovedi in omejitve

Vojko Otovič, GCU

3

         
         

 

Skupaj

 

 

55

 

 

 

 
 

Program usposabljanja za pristop k strokovnemu izpitu za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

 

Srednja upravna administrativna šola Ljubljana, je dne 08.03.2013, z odločbo, Ministrstva za finance, Carinska uprava RS, Generalni carinski urad, številka: 1100-77/2012-19, prejela Javno pooblastilo za izvajanje usposabljanja in strokovnih izpitov opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah. Za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah morajo fizične osebe opraviti strokovni izpit.

 

Vsebina usposabljanja, predavatelji in število ur:

PREDMET

 

Predavatelj /Organizacija

Št.

ped. ur

Carinski sistem skupnosti in upravni postopki v carinskih zadevah

Alojz Zupančič, GCU

10

 

Tranzitni postopek in poenostavljeni postopki

Selena Rauter Razboršek, GCU

5

Carinske oprostitve: Prepovedi in omejitve

Vojko Otovič, GCU

3

Carinski sistemi in enotna upravna listina

Mag. Milan Kušer, GCU

5

Elementi za določitev uvoznih dajatev in drugih

ukrepov

Nevenka Kovačič, GCU

14

 

DDV, DMV, okoljske dajatve

Darko Medved, MF

4

Posebnosti zunanjetrgovinske politike

Dr. Katja Zajc Kejžar, EF

6

Prevoz in prevozno zavarovanje

Gracijan Necmeskal,

T.P.G. Logistika d.o.o., Koper

Damjan Šavron,

Mediaspeed d.o.o., Koper

4

Špedicijsko poslovanje

Gracijan Necmeskal,

T.P.G. Logistika d.o.o., Koper

Damjan Šavron,

Mediaspeed d.o.o., Koper

4

SKUPAJ PEDAGOŠKIH UR

 

55

 

 

Z usposabljanjem kandidati pridobijo teoretično in praktično znanje, ki jim omogoča pripravo na strokovni izpit za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah, ki je eden od korakov

za pridobitev licence za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah.

 

V program usposabljanja se lahko vključijo:

•          tisti, ki so zaključili najmanj srednjo strokovno izobrazbo.

Kraj in termini usposabljanja:

Usposabljanje bo potekalo v prostorih Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, (http://www.suaslj.com) Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana.  

 

Usposabljanje bo izvedeno predvidoma v drugi polovici meseca oktobra, razpored bo objavljen po 15.9.2013. V primeru premajhnega števila prijavljenih kandidatov za razpisan termin, bo izvedeno v drugem terminu.

Prijavnico za usposabljanje je potrebno poslati vsaj 8 dni pred razpisanim terminom.

 

 

Trajanje usposabljanja in certificiranja:
Usposabljanje obsega enajst srečanj. Potekalo bo 4-krat tedensko:  od ponedeljka do petka, 16.00 do 20.00 ure. Skupaj je namenjeno usposabljanju 55 pedagoških ur.

 

 

Termin in kraj  strokovnega izpita

Preverjanje bo potekalo najmanj teden dni po zaključenem usposabljanju na Srednji upravno administrativni šoli v Ljubljani, (http://www.suaslj.com), Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana.

 

 

Cena usposabljanja za udeleženca je 440,00 EUR    [primer plačila]

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 5 dni pred začetkom na Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, (http://www.suaslj.com) Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana

na transakcijski račun 01100-6030699359 sklic: 20138000 .

Cena gradiva za usposabljanje je 60,00 EUR.    [primer plačila]

Cena strokovnega izpita  za udeleženca je 220,00 EUR.    [primer plačila]

Potrdilo o plačilu pošljite po faxu 01 4315055 ali po e-pošti na info.carina@suaslj.com vsaj 5 dni pred pričetkom usposabljanja.

 

 

 

Več informacij in morebitne spremembe obvestil spremljajte na spletni strani http://www.suaslj.com