Pridobitev licence
za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

 USPOSABLJANJE IZPIT KONTAKTI DOKUMENTACIJA ARHIV

PRVA STRAN ARHIV USPOSABLJANJ - MAREC 2015
 

 

Spoštovani!
 
Najavljamo, da bomo izvedli usposabljanje za pridobitev licence za zastopanje poslov v carinskih zadevah v mesecu marcu 2015.
Z usposabljanjem bomo pričeli v četrtek 12. marca 2015. 
 
Še vedno sprejemamo prijave za usposabljanje za pridobitev licence za zastopanje poslov v carinskih zadevah.
Natančen urnik je objavljen spodaj.

 
Lep pozdrav.
Dušan Vodeb

 

 

 

 

Program usposabljanja za pristop k strokovnemu izpitu za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

 

 

PREDVIDEN  URNIK  PREDAVANJ

Srednja upravno administrativna šola, Ljubljana 

 Zdravstvena pot 10 

 Ljubljana

 

Predavanja se pričnejo med tednom praviloma ob 16.00 uri, v soboto pa ob 9.00 uri.

 

Ure med tednom :

16.00  do 17.30                    predavanje 2 uri  

17.30  do 17.40                    odmor

17.40  do 19.10                    predavanje 2 uri  

19.10  do 19.20                    odmor

19.20  do  20.05                   predavanje 1 ura  

 

 

Ure v soboto :

09.00  do 10.30                   predavanje 2 uri  

10.30  do 10.40                   odmor

10.40  do 12.10                   predavanje 2 uri

12.10  do 13.20                   odmor

13.20  do 14.05                   predavanje 2 uri 

 

Zap. št.

Datum

Vsebina

Predavatelj

Št. ur

1

Četrtek,

12.marec 2015

Špedicijsko poslovanje

Gracijan Necmeskal,

T.P.G. Logistika d.o.o., Koper

4

2

Ponedeljek,

16.marec 2015

Tranzitni postopek in poenostavljeni postopki

Selena Rauter Razboršek, FURS

5

3

Torek,

17.marec 2015

Elementi z določitev uvoznih dajatev in drugih ukrepov ( skupna carinska tarifa, harmoniziran sistem, kombinirana nomenklatura ter uvrščanje)

Nevenka Kovačič, FURS

 

 

 

4

 

 

 

4

Četrtek,

19.marec 2015

Elementi za določitev uvoznih dajatev in drugih ukrepov (Poreklo blaga )

Ana Maček, FURS

 

 

4

 

 

5

Petek,

20.marec 2015

Elementi za določitev uvoznih dajatev in drugih ukrepov (TARIC, zunanjetrgovinski ukrepi, carinska vrednost)

 Iztok Leskovar, FURS

 

6

6

Sobota,

21.marec 2015

Posebnosti zunanjetrgovinske politike

Dr. Katja Zajc Kejžar, EF

6

7

Ponedeljek

23.marec 2015

DDV, DMV, okoljske dajatve

Darko Medved, MF

4

8

Sreda,

25.marec 2015

Carinski sistemi in enotna upravna listina

Mag. Milan Kušer, FURS

5

9

Četrtek,

26.marec 2015

Carinske oprostitve: Prepovedi in omejitve

Vojko Otovič, FURS

3

10

Petek,

27.marec 2015

Carinski sistem skupnosti in upravni postopki v carinskih zadevah

Alojz Zupančič, FURS

 

5

11

Sobota,

28.marec 2015 

Prevoz in prevozno zavarovanje

Damjan Šavron,

Mediaspeed d.o.o., Koper

4

12

Ponedeljek,

30.marec 2015 

Carinski sistem skupnosti in upravni postopki v carinskih zadevah 

Alojz Zupančič, FURS

 

5

         
         

 

Skupaj

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Program usposabljanja za pristop k strokovnemu izpitu za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

 

Srednja upravna administrativna šola Ljubljana, je dne 08.03.2013, z odločbo, Ministrstva za finance, Carinska uprava RS, Generalni carinski urad, številka: 1100-77/2012-19, prejela Javno pooblastilo za izvajanje usposabljanja in strokovnih izpitov opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah. Za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah morajo fizične osebe opraviti strokovni izpit.

 

Vsebina usposabljanja, predavatelji in število ur:

PREDMET

 

Predavatelj /Organizacija

Št.

ped. ur

Carinski sistem skupnosti in upravni postopki v carinskih zadevah

Alojz Zupančič, GCU

10

 

Tranzitni postopek in poenostavljeni postopki

Selena Rauter Razboršek, GCU

5

Carinske oprostitve: Prepovedi in omejitve

Vojko Otovič, GCU

3

Carinski sistemi in enotna upravna listina

Mag. Milan Kušer, GCU

5

Elementi za določitev uvoznih dajatev in drugih

ukrepov

Nevenka Kovačič, GCU

14

 

DDV, DMV, okoljske dajatve

Darko Medved, MF

4

Posebnosti zunanjetrgovinske politike

Dr. Katja Zajc Kejžar, EF

6

Prevoz in prevozno zavarovanje

Gracijan Necmeskal,

T.P.G. Logistika d.o.o., Koper

Damjan Šavron,

Mediaspeed d.o.o., Koper

4

Špedicijsko poslovanje

Gracijan Necmeskal,

T.P.G. Logistika d.o.o., Koper

Damjan Šavron,

Mediaspeed d.o.o., Koper

4

SKUPAJ PEDAGOŠKIH UR

 

55

 

 

Z usposabljanjem kandidati pridobijo teoretično in praktično znanje, ki jim omogoča pripravo na strokovni izpit za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah, ki je eden od korakov

za pridobitev licence za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah.

 

V program usposabljanja se lahko vključijo:

•          tisti, ki so zaključili najmanj srednjo strokovno izobrazbo.

Kraj in termini usposabljanja:

Usposabljanje bo potekalo v prostorih Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, (http://www.suaslj.com) Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana.  

 

Usposabljanje bo izvedeno predvidoma v drugi polovici meseca oktobra, razpored bo objavljen po 15.9.2013. V primeru premajhnega števila prijavljenih kandidatov za razpisan termin, bo izvedeno v drugem terminu.

Prijavnico za usposabljanje je potrebno poslati vsaj 8 dni pred razpisanim terminom.

 

 

Trajanje usposabljanja in certificiranja:
Usposabljanje obsega enajst srečanj. Potekalo bo 4-krat tedensko:  od ponedeljka do petka, 16.00 do 20.00 ure. Skupaj je namenjeno usposabljanju 55 pedagoških ur.

 

 

Termin in kraj  strokovnega izpita

Preverjanje bo potekalo najmanj teden dni po zaključenem usposabljanju na Srednji upravno administrativni šoli v Ljubljani, (http://www.suaslj.com), Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana.

 

 

Cena usposabljanja za udeleženca je 440,00 EUR    [primer plačila]

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 5 dni pred začetkom na Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, (http://www.suaslj.com) Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana

na transakcijski račun 01100-6030699359 sklic: 20138000 .

Cena gradiva za usposabljanje je 60,00 EUR.    [primer plačila]

Cena strokovnega izpita  za udeleženca je 220,00 EUR.    [primer plačila]

Potrdilo o plačilu pošljite po faxu 01 4315055 ali po e-pošti na info.carina@suaslj.com vsaj 5 dni pred pričetkom usposabljanja.

 

 

 

Več informacij in morebitne spremembe obvestil spremljajte na spletni strani http://www.suaslj.com