Pridobitev licence
za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

 USPOSABLJANJE IZPIT KONTAKTI DOKUMENTACIJA ARHIV

PRVA STRAN ARHIV USPOSABLJANJ - NOVEMBER 2015
 

 

Spoštovani!

Najavljamo, da bomo izvedli usposabljanje za pridobitev licence za zastopanje poslov v carinskih zadevah v mesecu novembru in decembru 2015.
Z usposabljanjem bomo pričeli v sredo, dne 25. novembra 2015 ob 16.00 uri, Srednja upravno administrativna šola Ljubljana, Zdravstvena pot 10, Ljubljana.

 

 

 

Program usposabljanja za pristop k strokovnemu izpitu za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

 

Okvirni

URNIK  PREDAVANJ

Srednja upravno administrativna šola, Ljubljana 

 Zdravstvena pot 10 

 Ljubljana

 

Predavanja se pričnejo med tednom praviloma ob 16.00 uri, v soboto pa ob 9.00 uri.
 
Ure med tednom :
16.00  do 17.30                    predavanje 2 uri  
17.30  do 17.40                    odmor
17.40  do 19.10                    predavanje 2 uri  
19.10  do 19.20                    odmor
19.20  do  20.05                   predavanje 1 ura  
 
 
Ure v soboto :
09.00  do 10.30                   predavanje 2 uri  
10.30  do 10.40                   odmor
10.40  do 12.10                   predavanje 2 uri
12.10  do 13.20                   odmor
13.20  do 14.05                   predavanje 2 uri 
 
 
Zap. št.
Datum
Vsebina
Predavatelj
Št. ur
1
Sreda,
25. november 2015
Carinski sistem skupnosti in upravni postopki v carinskih zadevah 
Selena Rauter Razboršek, FURS
5
2
Četrtek,
26. november 2015
Carinski sistem skupnosti in upravni postopki v carinskih zadevah
Selena Rauter Razboršek, FURS
 
5
3
Petek,
27. november 2015
Elementi z določitev uvoznih dajatev in drugih ukrepov ( skupna carinska tarifa, harmoniziran sistem, kombinirana nomenklatura ter uvrščanje)
Nevenka Kovačič, FURS
 
 
 
4
 
 
 
4
Sobota,
28. november 2015
Posebnosti zunanjetrgovinske politike
Dr. Katja Zajc Kejžar, EF
6
5
Ponedeljek,
30. november 2015
Elementi za določitev uvoznih dajatev in drugih ukrepov (Poreklo blaga )
Ana Maček, FURS
 
 
 
4
 
 
6
Torek
1. december 2015
DDV, DMV, okoljske dajatve
Darko Medved, MF
4
7
Sreda,
2. december 2015
Elementi za določitev uvoznih dajatev in drugih ukrepov (TARIC, zunanjetrgovinski ukrepi, carinska vrednost)
 Iztok Leskovar, FURS
 
6
8
Četrtek,
3. december 2015
Carinski sistemi in enotna upravna listina
Mag. Milan Kušer, FURS
5
9
Petek,
4. december 2015
Carinske oprostitve: Prepovedi in omejitve
Mag. Vojko Otovič, FURS
3
10
Ponedeljek,
7. december 2015
Tranzitni postopek in poenostavljeni postopki
Selena Rauter Razboršek, FURS
5
11
Torek,
8. december 2015 
Prevoz in prevozno zavarovanje
Damjan Šavron,
Mediaspeed d.o.o., Koper
4
12
Sreda,
9. december 2015 
Špedicijsko poslovanje
Gracijan Necmeskal,
T.P.G. Logistika d.o.o., Koper
4
 
Skupaj
 
 
55
 
 
 
Pred začetkom predavanj boste prejeli točen urnik predavanj.
 
 
 
 

 

 
 

Program usposabljanja za pristop k strokovnemu izpitu za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

 

Srednja upravna administrativna šola Ljubljana, je dne 08.03.2013, z odločbo, Ministrstva za finance, Carinska uprava RS, Generalni carinski urad, številka: 1100-77/2012-19, prejela Javno pooblastilo za izvajanje usposabljanja in strokovnih izpitov opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah. Za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah morajo fizične osebe opraviti strokovni izpit.

 

Vsebina usposabljanja, predavatelji in število ur:

PREDMET

 

Predavatelj /Organizacija

Št.

ped. ur

Carinski sistem skupnosti in upravni postopki v carinskih zadevah

Alojz Zupančič, GCU

10

 

Tranzitni postopek in poenostavljeni postopki

Selena Rauter Razboršek, GCU

5

Carinske oprostitve: Prepovedi in omejitve

Vojko Otovič, GCU

3

Carinski sistemi in enotna upravna listina

Mag. Milan Kušer, GCU

5

Elementi za določitev uvoznih dajatev in drugih

ukrepov

Nevenka Kovačič, GCU

14

 

DDV, DMV, okoljske dajatve

Darko Medved, MF

4

Posebnosti zunanjetrgovinske politike

Dr. Katja Zajc Kejžar, EF

6

Prevoz in prevozno zavarovanje

Gracijan Necmeskal,

T.P.G. Logistika d.o.o., Koper

Damjan Šavron,

Mediaspeed d.o.o., Koper

4

Špedicijsko poslovanje

Gracijan Necmeskal,

T.P.G. Logistika d.o.o., Koper

Damjan Šavron,

Mediaspeed d.o.o., Koper

4

SKUPAJ PEDAGOŠKIH UR

 

55

 

 

Z usposabljanjem kandidati pridobijo teoretično in praktično znanje, ki jim omogoča pripravo na strokovni izpit za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah, ki je eden od korakov

za pridobitev licence za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah.

 

V program usposabljanja se lahko vključijo:

•          tisti, ki so zaključili najmanj srednjo strokovno izobrazbo.

Kraj in termini usposabljanja:

Usposabljanje bo potekalo v prostorih Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, (http://www.suaslj.com) Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana.  

 

Usposabljanje bo izvedeno predvidoma v drugi polovici meseca oktobra, razpored bo objavljen po 15.9.2013. V primeru premajhnega števila prijavljenih kandidatov za razpisan termin, bo izvedeno v drugem terminu.

Prijavnico za usposabljanje je potrebno poslati vsaj 8 dni pred razpisanim terminom.

 

 

Trajanje usposabljanja in certificiranja:
Usposabljanje obsega enajst srečanj. Potekalo bo 4-krat tedensko:  od ponedeljka do petka, 16.00 do 20.00 ure. Skupaj je namenjeno usposabljanju 55 pedagoških ur.

 

 

Termin in kraj  strokovnega izpita

Preverjanje bo potekalo najmanj teden dni po zaključenem usposabljanju na Srednji upravno administrativni šoli v Ljubljani, (http://www.suaslj.com), Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana.

 

 

Cena usposabljanja za udeleženca je 440,00 EUR    [primer plačila]

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 5 dni pred začetkom na Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, (http://www.suaslj.com) Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana

na transakcijski račun 01100-6030699359 sklic: 20138000 .

Cena gradiva za usposabljanje je 60,00 EUR.    [primer plačila]

Cena strokovnega izpita  za udeleženca je 220,00 EUR.    [primer plačila]

Potrdilo o plačilu pošljite po faxu 01 4315055 ali po e-pošti na info.carina@suaslj.com vsaj 5 dni pred pričetkom usposabljanja.

 

 

 

Več informacij in morebitne spremembe obvestil spremljajte na spletni strani http://www.suaslj.com