Pridobitev licence
za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

 USPOSABLJANJE KONTAKTI DOKUMENTACIJA ARHIV

PRVA STRAN IZPIT
 

POTEK IZPITA

IZPITNI ROK

Ustni del izpita

PRIJAVNICA

REZULTATI IZPITA

 

 

Komu je strokovni izpit namenjen?

Kandidatom za pridobitev licence za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah v skladu z Uredbo o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah (Uradni list št. 33/2004, št. 109/2004, št. 96/2005).

 

Cena strokovnega izpita  za udeleženca je 220,00 EUR.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 5 dni pred začetkom na transakcijski račun 01100-6030699359 sklic: 20138000

Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, (http://www.suaslj.com) Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana.

[primer plačila]

 

Ceno popravnega izpita je 100,00 EUR za posamezno enoto izpita.

V kolikor ste na izpitu padli v celoti, se šteje, da nimate popravnega izpita ampak da opravljate izpit ponovno v celoti. Cena za izpit kot celoto je 220 EUR.

 

Potrdilo o plačilu pošljite po faxu 01 4315055 ali po e-pošti na info.carina@suaslj.com vsaj 5 dni pred pričetkom usposabljanja.

 

IZPITNI RED