Pridobitev licence
za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

 USPOSABLJANJE KONTAKTI DOKUMENTACIJA ARHIV

PRVA STRAN

POTEK IZPITA

 

IZPITNI ROK

Ustni del izpita

PRIJAVNICA

REZULTATI IZPITA

ARHIV

 

Potek strokovnega izpita

Izpit poteka v dveh delih:

·         Pisno,  izpit traja 120 minut

·         Ustno, kandidat pristopi k ustnem izpitu po uspešno opravljenem pisnem delu.

 

Pisni del izpita poteka s področja Carinski sistem in carinsko pravo. Uspešno opravljen pisni del izpita je pogoj za pristop k ustnemu delu.

 

Ustni del izpita kandidati opravljajo iz naslednjih področij:

  • Carinski sistem in carinsko pravo
  • Elementi, na podlagi katerih se uporabljajo uvozne dajatve in drugi ukrepi ter skupna kmetijska politika EU
  • DDV, okoljske takse in DMV
  • Posebnosti zunanjetrgovinske politike
  • Prevoz in prevozno zavarovanje ter špeditersko poslovanje
 

Strokovni izpit poteka pred komisijo, ki jo imenuje Carinska uprava R Slovenije.

 

IZPITNI RED