Pridobitev licence
za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

 USPOSABLJANJE KONTAKTI DOKUMENTACIJA ARHIV

PRVA STRAN

PRIJAVNICA NA STROKOVNI IZPIT

 

POTEK IZPITA

IZPITNI ROK

Ustni del izpita

REZULTATI IZPITA

ARHIV

 
PRIJAVNICA NA STROKOVNI IZPIT

V kolikor se vaši sedanji podatki (priimek in ime) razlikujeta od podatkov na potrdilu na izobrazbi nam posredujte tudi fotokopijo osebnega dokumenta, zaradi točnosti podatkov na potrdilu o opravljenem izpitu.

   

 

Cena strokovnega izpita  za udeleženca je 220,00 EUR.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 5 dni pred začetkom na transakcijski račun 01100-6030699359 sklic: 20138000

Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, (http://www.suaslj.com) Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana.

[primer plačila]

 

Potrdilo o plačilu pošljite po faxu 01 4315055 ali po e-pošti na info.carina@suaslj.com vsaj 5 dni pred pričetkom usposabljanja.