Pridobitev licence
za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

  IZPIT KONTAKTI DOKUMENTACIJA ARHIV

PRVA STRAN CARINSKO USPOSABLJANJE
 

USPOSABLJANJE

URNIK PREDAVANJ

PRIJAVNICA

ARHIV

 

 

 
PRIJAVNICA
 
URNIK PREDAVANJ

 

 

 

 

Cena usposabljanja za udeleženca je 440,00 EUR    [primer plačila]

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 5 dni pred začetkom na Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, (http://www.suaslj.com) Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana

na transakcijski račun 01100-6030699359 sklic: 20138000 .

Cena gradiva za usposabljanje je 60,00 EUR.    [primer plačila]

 

 

 

 URNIK PREDAVANJ

PRIJAVNICA NA USPOSABLJANJE
PROGRAM USPOSABLJANJA ZA OPRAVLJANJE POSLOV ZASTOPANJA V CARINSKIH ZADEVAH (NOVEMBER 2013)
CARINSKO USPOSABLJANJE - Program usposabljanja za pristop k strokovnemu izpitu za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah
 

 

 

 
 

Program usposabljanja za pristop k strokovnemu izpitu za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

 

Srednja upravna administrativna šola Ljubljana, je dne 08.03.2013, z odločbo, Ministrstva za finance, Carinska uprava RS, Generalni carinski urad, številka: 1100-77/2012-19, prejela Javno pooblastilo za izvajanje usposabljanja in strokovnih izpitov opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah. Za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah morajo fizične osebe opraviti strokovni izpit.

 

Vsebina usposabljanja, predavatelji in število ur:

PREDMET
 
Predavatelj /Organizacija
Št.
ped. ur
Carinski sistem skupnosti in upravni postopki v carinskih zadevah
Selena Rauter Razboršek, FURS
10
 
Tranzitni postopek in poenostavljeni postopki
Selena Rauter Razboršek, FURS
5
Carinske oprostitve: Prepovedi in omejitve
Mag. Vojko Otovič, FURS
3
Carinski sistemi in enotna upravna listina
Mag. Milan Kušer, FURS
5
Elementi za določitev uvoznih dajatev in drugih
ukrepov
Nevenka Kovačič, FURS
Iztok Leskovar, FURS
Ana Maček, FURS
14
 
DDV, DMV, okoljske dajatve
Darko Medved, MF
4
Posebnosti zunanjetrgovinske politike
Dr. Katja Zajc Kejžar, EF
6
Prevoz in prevozno zavarovanje
Gracijan Necmeskal,
T.P.G. Logistika d.o.o., Koper
Damjan Šavron,
Mediaspeed d.o.o., Koper
4
Špedicijsko poslovanje
Gracijan Necmeskal,
T.P.G. Logistika d.o.o., Koper
Damjan Šavron,
Mediaspeed d.o.o., Koper
4
SKUPAJ PEDAGOŠKIH UR
 
55
 
 
 


 

Z usposabljanjem kandidati pridobijo teoretično in praktično znanje, ki jim omogoča pripravo na strokovni izpit za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah, ki je eden od korakov

za pridobitev licence za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah.

 

V program usposabljanja se lahko vključijo:

•          tisti, ki so zaključili najmanj srednjo strokovno izobrazbo.

Kraj in termini usposabljanja:

Usposabljanje bo potekalo v prostorih Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, (http://www.suaslj.com) Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana.  

 

Usposabljanje bo izvedeno predvidoma februarja 2014. V primeru premajhnega števila prijavljenih kandidatov za razpisan termin, bo izvedeno v drugem terminu.

Prijavnico za usposabljanje je potrebno poslati vsaj 8 dni pred razpisanim terminom.

 

 

Trajanje usposabljanja in certificiranja:
Usposabljanje obsega enajst srečanj. Potekalo bo 4-krat tedensko:  od ponedeljka do petka, 16.00 do 20.00 ure. Skupaj je namenjeno usposabljanju 55 pedagoških ur.

 

 

Termin in kraj  strokovnega izpita

Preverjanje bo potekalo najmanj teden dni po zaključenem usposabljanju na Srednji upravno administrativni šoli v Ljubljani, (http://www.suaslj.com), Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana.

 

 

Cena usposabljanja za udeleženca je 440,00 EUR    [primer plačila]

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 5 dni pred začetkom na Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, (http://www.suaslj.com) Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana

na transakcijski račun 01100-6030699359 sklic: 20138000 .

Cena gradiva za usposabljanje je 60,00 EUR.    [primer plačila]

Cena strokovnega izpita  za udeleženca je 220,00 EUR.    [primer plačila]

Potrdilo o plačilu pošljite po faxu 01 4315055 ali po e-pošti na info.carina@suaslj.com vsaj 5 dni pred pričetkom usposabljanja.

 

 

 

Več informacij in morebitne spremembe obvestil spremljajte na spletni strani http://www.suaslj.com