SUAŠ na facebooku SUAŠ na youtube

Nastavite za domačo stran

 
 

IZDELAVA DIJAŠKIH IZKAZNIC OB VPISU V ŠOLSKO LETO 2012/13

 
 

SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA
Zdravstvena pot 10
1000 Ljubljana


Datum: 9. maj 2012


ZADEVA: Izdelava dijaških izkaznic ob vpisu


Spoštovani!


Dijaška izkaznica je dokument, s katerim dijaki lahko uveljavljajo svoje pravice, ki jih dobijo s statusom dijaka (razni popusti, …).

Če želite dijaško izkaznico, vas prosim, da prinesete na vpis, ki bo potekal v sredo, 18. 6. 2012:
- fotokopijo priložene in plačane položnice za 4,20 evra (za izdelavo dijaške izkaznice)
- barvno fotografijo v velikosti 3,5 x 4,5 cm (ustrezati mora predpisom, ki veljajo za osebno izkaznico)


Vljudno vas prosimo, da upoštevate zgoraj navedena navodila, zlasti glede velikosti fotografij, kajti dijaška izkaznica je uradni dokument.


Lep pozdrav!


Šolska svetovalna služba:                                                                                                            Ravnatelj:
Vida Hudnik                                                                                                                                Dušan Vodeb

  
     

© Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | 2010 | Vse pravice pridržane