SUAŠ na facebooku SUAŠ na youtube

Nastavite za domačo stran

 
 

PROJEKTNI DAN, 4. 2. 2011

 
 

Datum: 31. 1. 2011

OBVESTILO

Obveščamo vas, da bomo v petek, 4. februarja 2011, v času od 8.00 do 13.00 ure, izvedli projektni dan po naslednjem razporedu:


I. Dijaki vseh prvih in drugih letnikov ter 3. Aa obravnavajo naslednje teme:

8.00 do 13.00

- razredni učni uspeh
- načrt popravljanja ocen
- medvrstniško partnerstvo
- mapa učnih dosežkov
- priprava plakatov za informativni dan

Dijaki naj s seboj prinesejo barvice za izdelavo plakatov.
- ob 11.00 uri se dijaki s profesorji udeležijo Proslave ob kulturnem prazniku v spodnjem Gleju

Razpored po učilnicah:

 

Razred

Razrednik /učitelj

Učilnica

1. Aa

Saška Grušovnik / Tina Blažič

45

1. Ea

Marica Maver / Šega Janja

27

1. Eb

Alenka Slana / Irena Kregar /

Marija Merčep Stupica

19

1. Ec

Eda Bajramovič

23

2. Aa

Tatjana Prevodnik / Tomaž Prošek

39

2. Ab

Andreja Recek / Smiljana Nose

 5

2. Ea

Maja Ipavec / Helena Doberšek

29

2. Eb

Branko Čas / Iztok Žgalin

 9

2. Ec

Stanka Golob /Jadranka Markelj

 6

3. Aa

Majda Šulc

25

Razpored za malico:
 

Razred Čas malice
1. Aa 8.30
1. Ea 9.00
1. Eb 9.30
1. Ec 10.00
2. Aa 10.30
2. Ab po proslavi
2. Ea
2. Eb
2. Ec
3. AaII. Razredi: 3. Ea, 3. Eb, 3. Ed, 1. Pa, 1. Pb, 4. Ea, 4. Eb, 4. Ec, 4. Ed, 2. Pa in 2 Pb bodo obravnavali naslednje teme:


8.00 do 13.00

- Predavanje o Krvodajalstvu – razredniki spremljajo dijake na predavanje
- Razredna ura: učni uspeh, načrt popravljanja ocen in medvrstniško partnerstvo
- Informacije o poklicni maturi – POM
- Ob 12.00 uri se dijaki s profesorji udeležijo Proslave ob kulturnem prazniku v spodnjem Gleju


Razpored dejavnostih in razpored učilnic:
 

Skupina

Razredi /Razrednik

Ura

Dejavnost in  učilnica

A

3Ea   M. Rozman

4Ec   S.  Miklič Ogrin

 

 

  8.00

  9.00

10.00

11.00

 

 

12.00

Malica, Glej

Predavanje: Krvodajalstvo, U33

POM, U17

Razredna ura:

3Ea, U2

4Ec, U42

Proslava, spodnji Glej 

B

4Ea   M. Planinc

2Pa   B. Lorger

2Pb   T. Jurjevec

  8.00

  9.00

10.00

 

 

 

11.00

12.00

Predavanje: Krvodajalstvo, U33

Malica, Glej

Razredna ura:

4Ea, U40

2Pa, U42

2Pb, U2

POM, U17

Proslava, spodnji Glej 

C

3Eb   M. Pekle / I. Rezo

4Eb   A. Mihelčič

1Pa   T. Rojc

 8.00

 9.00

 

 

 

10.00

11.00

12.00

POM, U17

Razredna ura:

3Eb, U42

4Eb,  U2

1Pa, U 37

Malica, Glej

Predavanje: Krvodajalstvo, U33

Proslava, spodnji Glej 

D

3Ed   K. Blatnik

4Ed   K. Filipič /K. Jovanoski

1Pb   S. Podobnik / V. Lašič

  8.00

 

 

 

  9.00

10.00

11.00

12.00

Razredna ura:

3Ed, U42

4Ed, U2

1Pb, U36

POM, U17

Predavanje: Krvodajalstvo, U33

Malica, Glej

Proslava, spodnji Glej 

Ravnatelj
Dušan Vodeb
  
     

© Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | 2010 | Vse pravice pridržane