SUAŠ na facebooku SUAŠ na youtube

Nastavite za domačo stran

 
 

SPREMEMBA REŽIMA ŠOLSKE PREHRANE

 
 

Spoštovani dijaki in starši,

Dne 15. junija 2010 je pričel vejati nov Zakon o šolski prehrani, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 43/2010, dne 31. maja 2010 in ki na novo ureja šolsko malico dijakov srednjih šol.
Bistvena novost je, da šolska malica ne bo več brezplačna za vse dijake. Trenutna cena dijaške malice je 2,42 EUR/dan. Vsi dijaki, ki se bodo prijavili na malico so upravičeni, ob prijavi, do osnovne subvencije države v višini 1,60 EUR/dan. Razliko do polne cene 2,42 EUR se bo pokrila z dodatno subvencijo države in vašim prispevkom, ki pa bo odvisen od vašega povprečnega dohodka na družinskega člana:

1. če ta znaša do 30% povprečne plače v R Sloveniji, bo dijak upravičen do brezplačne malice
2. če znaša nad 30% in do 55% povprečne plače v R Sloveniji, bo vaš prispevek 0,41 EUR na obrok malice
3. če znaša nad 55% povprečne plače v R Sloveniji, bo vaš prispevek 0,82 EUR na obrok malice

Za uveljavljanje večje subvencije s strani države morate izpolnjevati pogoje navedene v 15. členu Zakona o šolski prehrani.

Dodatno subvencijo lahko dobijo tisti dijaki, ki za to v prijavnici zaprosijo in izpolnjujejo kriterije dohodek na družinskega člana, izražen v odstotku povprečne plače v R Sloveniji, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka; dodatno subvencijo lahko ne glede na prvi kriterij dobijo tudi dijaki v rejništvu oziroma prosilci za azil.

Nova organiziranost malice terja veliko administrativnih opravil, ki jih moramo opraviti starši in šola skupaj. V ta namen bodo dijaki pri razredniku prejeli obrazec »Prijava dijaka na šolsko prehrano«. Obrazec pa lahko tudi sami natisnete tukaj in ga izpolnjenega pošljete na naslov SUAŠ Ljubljana, Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana. Dijaki oziroma njihovi starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju starši) morajo na malico dijaka namreč prijaviti s prijavnico. Prijavnico morajo izpolniti tudi tisti, ki svojega otroka na malico ne bodo prijavili.

Izpolnjeno prijavnico naj dijak vroči razredniku do četrtka, 24. junija 2010 .
Vsa dodatna pojasnila lahko dobite v referatu za dijake.
(tel: 01 431 93 78, e-pošta: zlata.zalar@suaslj.com luciana.suran@suaslj.com )

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo. Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta in prijetne počitnice.


Ravnatelj
Dušan Vodeb
  
     

© Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | 2010 | Vse pravice pridržane