Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
IZVEDBENI KURIKUL
PROGRAM ADMINISTRATOR
 
Vzorci IK:
Program
 Administrator
 
Program
Frizer
 
Program
Trgovec
 
Program
Aranžerski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik PTI
 
Program
Predšolska vzgoja
 
 
 
SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA
POSLOVNO KOMERCIALNA ŠOLA CELJE
SREDNJA EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA NOVA GORICA
EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA
  DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR
 

SREDNJA EKONOMSKO-POSLOVNA ŠOLA KOPER

  EKONOMSKO-TRGOVSKA ŠOLA KRANJ
  SREDNJA ŠOLA JESENICE