Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
IZVEDBENI KURIKUL
PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK
 
Vzorci IK:
Program
 Administrator
 
Program
Frizer
 
Program
Trgovec
 
Program
Aranžerski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik PTI
 
Program
Predšolska vzgoja
 
 
 
SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA
EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO, SREDNJA ŠOLA IN GIMNAZIJA
POSLOVNO KOMERCIALNA ŠOLA CELJE
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA - ŠOLSKI CENTER RUDOLFA MAISTRA KAMNIK
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR
SREDNJA EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA NOVA GORICA
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE
EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
  EKONOMSKO-TRGOVSKA ŠOLA KRANJ
EKONOMSKA ŠOLA KOČEVJE

SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
  ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
  SREDNJA EKONOMSKO-POSLOVNA ŠOLA KOPER
  SREDNJA ŠOLA PIETRO COPPO IZOLA
ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA
  CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
  SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
  SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA
  ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA
  ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA
SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR
EKONOMSKA ŠOLA PTUJ
 

DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA
POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE
  ŠOLSKI CENTER VELENJE
EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE
GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE