Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
IZVEDBENI KURIKUL
PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK PTI
 
Vzorci IK:
Program
 Administrator
 
Program
Frizer
 
Program
Trgovec
 
Program
Aranžerski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik PTI
 
Program
Predšolska vzgoja
 
 
 
SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA
EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO, SREDNJA ŠOLA IN GIMNAZIJA
POSLOVNO KOMERCIALNA ŠOLA CELJE
SREDNJA EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA NOVA GORICA
 

TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA

  ŠOLSKI CENTER DOMŽALE
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR