Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
IZVEDBENI KURIKUL
PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA
 
Vzorci IK:
Program
 Administrator
 
Program
Frizer
 
Program
Trgovec
 
Program
Aranžerski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik PTI
 
Program
Predšolska vzgoja
 
 
 
 

SREDNJA ŠOLA JESENICE

SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO - SREDNJA ŠOLA METLIKA
  SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA IZOLA
SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA
ŠOLSKI CENTER RUDOLFA MAISTRA KAMNIK
  III. GIMNAZIJA MARIBOR
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
  GIMNAZIJA CELJE-CENTER
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC - SREDNJA ŠOLA MUTA

GRADIVO:

 
Izvedbeni kurikul programa: Frizer, Predšolska vzgoja
Anica Justinek
 
 
NAČRTOVANJE UČNE SITUACIJE. Vključitev petletnega otroka iz drugega kulturnega okolja v skupino otrok, starih od 4 do 6 let, sredi šolskega leta 
mag. Marjeta Domicelj in Tatjana Zorman
 
(To načrtovanje učne situacije ni zaprt okvir/ vzorec po katerem bi morali delati, temveč le shematičen prikaz hipotetične vsebine, ki jo načrt učne situacije prikazuje.)
 

 

VPS MATEMATIKA

dejavnosti_MKoncar
MAT ZA OTROKE_Agata Firm
Mat_JKoren
Matematika _Preglav
Matematika_NHorvat
naravna stevila_Dalibor
NESKONCNOST_Kodric
nic_Dalibor_2. del
primerjanje po lastnostih_KNovak
Priprava_SIMONA
prostornine_IKokelj
štetje kar tako_KNovak
verjetnost_AHocevar