Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
IZVEDBENI KURIKUL
PROGRAM TRGOVEC
 
Vzorci IK:
Program
 Administrator
 
Program
Frizer
 
Program
Trgovec
 
Program
Aranžerski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik PTI
 
Program
Predšolska vzgoja
 
 
 
EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO, SREDNJA ŠOLA IN GIMNAZIJA
POSLOVNO KOMERCIALNA ŠOLA CELJE
SREDNJA EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA NOVA GORICA
  TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA
  TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR
  SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA
  SREDNJA ŠOLA DOMŽALE
EKONOMSKA ŠOLA KOČEVJE
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
 

SREDNJA EKONOMSKO-POSLOVNA ŠOLA KOPER

  SREDNJA ŠOLA PIETRO COPPO IZOLA
SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR
EKONOMSKA ŠOLA PTUJ
EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA
EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE
  DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA
 

SREDNJA ŠOLA ZAGORJE