Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
IZVEDBENI KURIKULI PO ŠOLAH
 
Vzorci IK
po programih:
Program Administrator
 
Program
Frizer
 
Program
Prodajalec
 
Program
Aranžerski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik PTI
 
Program
Predšolska vzgoja
 
 
 

 

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK

 

DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA

 

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA

 

EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE

EKONOMSKA ŠOLA KOČEVJE

EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA

EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO, SREDNJA ŠOLA IN GIMNAZIJA

 

EKONOMSKA ŠOLA PTUJ

 

EKONOMSKO-TRGOVSKA ŠOLA KRANJ

 

GIMNAZIJA CELJE-CENTER

 

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE

 

III. GIMNAZIJA MARIBOR

POSLOVNO KOMERCIALNA ŠOLA CELJE

SREDNJA EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA NOVA GORICA

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA - ŠOLSKI CENTER RUDOLFA MAISTRA KAMNIK

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE

 

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR

 

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA SLOVENJ GRADEC

 

SREDNJA EKONOMSKO-POSLOVNA ŠOLA KOPER

SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA

 

SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA IZOLA

 

SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA

 

SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ

 

SREDNJA ŠOLA DOMŽALE

 

SREDNJA ŠOLA JESENICE

 

SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA

 

SREDNJA ŠOLA PIETRO COPPO IZOLA

 

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

 

SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA

 

SREDNJA ŠOLA ZAGORJE

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR

SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA

SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA

 

ŠOLA ZA HOTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE

 

ŠOLSKI CENTER DOMŽALE

 

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO - SREDNJA ŠOLA METLIKA

 

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA

 

ŠOLSKI CENTER RUDOLFA MAISTRA KAMNIK

ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA

 

ŠOLSKI CENTER VELENJE

 

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA

 

TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA

 

TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR

 

ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA