Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
IZVEDBENI KURIKUL
EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO
 
Vzorci IK
po programih:
Program Administrator
 
Program
Frizer
 
Program
Prodajalec
 
Program
Aranžerski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik PTI
 
Program
Predšolska vzgoja
 
 
 

 

IZVEDBENI KURIKUL 1.letnik trgovec 0809

  IZVEDBENI KURIKUL-TRGOVEC- KONČNA VARIANTA
  moduli
  NMS- 1-TRG
FINI KURIKUL    
  1. e fini kurikul umetnost
  fini kurikul - Marjetka
  FINI KURIKUL-ANG
  FINI KURIKUL-M3-Blažena
  FINI KURIKUL-NEM- Jasna
  FINI KURIKUL-PB-Stanka
GROBI KURIKUL    
  FINI KURIKUL M2-Valerija
  GROBI KURIKUL - DRU
  GROBI KURIKUL- ANG. TJ1
  grobi kurikul M4- SODOBNO GOSPODARSTVO
  GROBI KURIKUL-M2-Valerija
  GROBI KURIKUL-M3-Blažena
  GROBI KURIKUL-NAR
  GROBI KURIKUL-NEM-Jasna
  GROBI KURIKUL-PB- Stanka

IZVEDBENI KURIKUL - ŠOLSKO LETO 2008-09

IZVEDBENI KURIKUL-program ET šol. leto 2008-09

  IZVEDBENI KURIKUL za program ET šol. leto 2008-09
  Strokovni moduli ET- razdelitev po let.
FINI KURIKUL ET-1. LETNIK    
  fini kurikul ANGLEŠČINA
  fini kurikul GEOGRAFIJA
  fini kurikul KEMIJA
  fini kurikul M1 IKT
  fini kurikul M4 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
  fini kurikul- MATEMATIKA
  fini kurikul SLOVENŠČINA
  fini kurikul SOCIOLOGIJA
  fini kurikul ŠVZ
  fini kurikul TJ2 NEMŠČINA
  fini kurikul UMETNOST
  fini kurikul ZGODOVINA
GROBI KURIKUL    
  grobi kurikul GEOGRAFIJA
  grobi kurikul BIOLOGIJA
  grobi kurikul KEMIJA
  grobi kurikul M1- POSLOVNI PROJEKTI
  grobi kurikul M12-FINANČNO KNJIGOVODSTVO
  grobi kurikul M2- POSLOVANJE PODJETJA
  grobi kurikul M3- EKONOMIKA POSLOVANJA
  grobi kurikul M4- SODOBNO GOSPODARSTVO
  grobi kurikul M5-FINANČNO POSLOVANJE
  grobi kurikul M6- MATERIALNO KNJIGOVODSTVO
  grobi kurikul M7- KOMERCIALNO POSLOVANJE
  grobi kurikul M9- ZAVAROVALNE STORITVE
  grobi kurikul MATEMATIKA
  grobi kurikul PSIHOLOGIJA
  grobi kurikul SLOVENŠČINA
  grobi kurikul SOCIOLOGIJA
  grobi kurikul ŠVZ
  grobi kurikul TJ1 ANGLEŠČINA
  grobi kurikul TJ2 NEMŠČINA
  grobi kurikul UMETNOST
  grobi kurikul ZGODOVINA
  KATALOG ZNANJ ekn tehnik zgo
  UPRAVNI POSTOPEK
     

IZVEDBENI KURIKUL-program PTI šol. leto 2008-09

  IZVEDBENI KURIKUL za program ET-PTI šol. leto 2008-09
  IZVEDBENI PREDMETNIK-EKT-PTI-KONČNA
  Strokovni moduli ET-pti-rezdelitev po let.
FINI KURIKUL-4. let. PTI    
  fini kurikul M5-RAZVRŠČANJE BLAGA
  fini kurikul BIOLOGIJA
  fini kurikul- GEOGRAFIJA
  fini kurikul KEMIJA
  fini kurikul- M2-EKONOMIKA PODJETJA
  fini kurikul M5- TRŽNO KOMUNICIRANJE
  fini kurikul M5-NABAVA IN PRODAJA
  fini kurikul MATEMATIKA
  fini kurikul- MI-MENEDŽMENT
  fini kurikul ŠVZ
  fini kurikul TJ1 ANGLEŠČINA
  fini kurikul TJ1 NEMŠČINA
  fini kurikul- ZGODOVINA
  fini kurukul - SLOVENŠČINA
  FINIK~28
  FINIKU~B
GROBI KURIKUL PTI    
  grobi kurikul ZGODOVINA
  grobi kurikul BIOLOGIJA
  grobi kurikul GEOGRAFIJA
  grobi kurikul KEMIJA
  grobi kurikul M10- FINANČNO KNJIGOVODSTVO
  grobi kurikul M3-FINANČNO POSLOVANJE
  grobi kurikul M5- KOMERCIALNO POSLOVANJE
  grobi kurikul M7- ZAVAROVALNE STORITVE
  grobi kurikul MATEMATIKA
  grobi kurikul SLOVENŠČINA
  grobi kurikul SOCIOLOGIJA
  grobi kurikul ŠVZ
  grobi kurikul TJ1 ANGLEŠČINA
  grobi kurikul TJ1 NEMŠČINA
  grobi kurikul TJ2 ANGLEŠČINA
  grobi kurikul TJ2 NEMŠČINA
  grobi kurikul UMETNOST
  GROBI~16
  GROBIK~D

IZVEDBENI KURIKUL-šol. leto 2010-11

  IZVEDBENI PREDMETNIK EKT 2010-11
  IZVEDBENI PREDMETNIK PTI 2010-11
  IZVEDBENI PREDM. TRGOVEC 2010-11