Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
IZVEDBENI KURIKUL
EKONOMSKA ŠOLA PTUJ
 
Vzorci IK
po programih:
Program Administrator
 
Program
Frizer
 
Program
Prodajalec
 
Program
Aranžerski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik PTI
 
Program
Predšolska vzgoja
 
 
 

 

  Porazdelitev ur za program trgovec 3_učitelji
     
AT 11_12 Izvedbeni predmetnik 2011_12
EKT 11_12 RAZPORED PO RAZREDIH ET_ 2011_12
PTI 11_12 PTI IZVEDBENI PREDMETNIK.2011_12
T 11_12 TRGOVEC IZVEDBENI PREDMETNIK 2011-12
     
  Razpored uč v EG 2011_12