Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
IZVEDBENI KURIKUL
FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA
 
Vzorci IK
po programih:
Program Administrator
 
Program
Frizer
 
Program
Prodajalec
 
Program
Aranžerski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik PTI
 
Program
Predšolska vzgoja
 
 
 

 

  Predstavitve primerov izvedbenih kurikulov - Srednja frizerska šola Ljubljana
     
  0. Predmetnik 2012-13.pdf
  1 SLO izvedben kurikul 2012-13.pdf
  2 MAT izvedben kurikul 2012 - 13.pdf
  3 ANG izvedbeni kurikul 2012-13.pdf
  4 UME izvedben kurikul 2012-13.pdf
  5 NAR izvedbeni kurikulum za 2012-2013.pdf
  6 DRU izvedbeni kurikul 2012-13.pdf
  7 ŠVZ izvedbeni Kurikul 2012-13.pdf
  8 1M FRI t1 in p izvedben kurikul 2012-13.pdf
  8 1M FRI t2 izvedbeni kurikul 2012-13.pdf
  8 2M MAN t1 in p izvedben kurikul 2012-13.pdf
  8 3M LIČ t izvedben kurikul 2012-13.pdf
  8 3M LIČ p izvedben kurikul 2012-13.pdf
  8 4M LAS p izvedben kurikul 2012-13.pdf
  8 5M IZF p izvedben kurikul 2012-13.pdf
  8 6M LASO p izvedben kurikul 2012-13.pdf
  9 MUM izvedben kurikul 2012-13.pdf
  10 PSI izvedben kurikul 2012-13.pdf
  11 SOC izvedben kuriku 2012-13.pdf
  12 ZNŽ izvedben kurikul 2012-13.pdf
  13 POD izvedbeni kurikul 2012-13.pdf
  14 INF izvedbeni kurikul 2012-13.pdf
  15 IZA p izvedben kurikul 2012-13.pdf
  16 ZIS izvedben kurikul 2012-13.pdf