Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
IZVEDBENI KURIKUL
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
 
Vzorci IK
po programih:
Program Administrator
 
Program
Frizer
 
Program
Prodajalec
 
Program
Aranžerski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik PTI
 
Program
Predšolska vzgoja
 
 
 

 

  Predstavitve primerov izvedbenih kurikulov - gimnazija franca miklošiča ljutomer
     
  Izvedbeni kurikul 2012-13
     
FINI KURIKULI letne priprave 1. letnik
  letne priprave 2. letnik
  letne priprave 3. letnik
  letne priprave 4. letnik
     
GROBI KURIKULI globalne priprave 1
  globalne priprave 2
  globalne priprave 3
  globalne priprave 4
     
MERILA ZA OCENJEVANJE MERILA ZA OCENJEVANJE 2012-13 - jezikoslovci
  MERILA ZA OCENJEVANJE 2012-13 - predšolska vzgoja
  MERILA ZA OCENJEVANJE 2012-13 naravoslovje
  MERILA ZA OCENJEVANJE 2012-13-družboslovje
     
NAČRTI OCENJEVANJA načrt ocenjevanja 1 2012-13
  načrt ocenjevanja 2 2012-13
  načrt ocenjevanja 3 2012-13
  načrt ocenjevanja 4 2012-13
     
     
IZVEDBENI KURIKUL LDN_2011-2012
  LDN_2011-12-terminski-1pol