Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
IZVEDBENI KURIKUL
POSLOVNO KOMERCIALNA ŠOLA CELJE
 
Vzorci IK
po programih:
Program Administrator
 
Program
Frizer
 
Program
Prodajalec
 
Program
Aranžerski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik PTI
 
Program
Predšolska vzgoja
 
 
 
  • aktiv ANG-NEM
  ANGLESCINA ET PTI 1. letnik
  ANGLESCINA TRG 1. letnik
  NEMSCINA ET PTI 1.letnik
  NEMSCINA TRG 1.letnik
  • aktiv družboslovja
  državljanska kultura_trg
  FINI KURIKU DRUŽBOSLOVJE_trg
  FINI KURIKUL PTI 1 ZGODOVINA
  FINI_KURIKUL 1.LETNIK et-PTI-geogafija
  GROBI KURIKUL DRUŽBOSLOVJE
  GROBI KURIKUL. PTI_zgo
  GROBI_KURIKUL 1.LETNIK PTI - geografija
  • aktiv MAT
  KURIKULI 1. letnik 0809
  PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
  • aktiv NPB
  FINI KURIKUL - poznavanje blaga
  GROBI KURIKUL - poznavanje blaga
  PTI - NOVO
  trgovec - novo2
  • aktiv RAI
  Kur-etPTI-IKT-08-09
  Kur-trg-IKT-08-09
  • aktiv SLO
  OPPnoviTRG
  SLOnoviPTI
  SLOnoviTRG
  UMEtrg
  UPBnoviTRG
  • aktiv ŠVZ
  Fini kurikul 1.L-PTI
  Fini kurikul TRG1
  Grobi kurikul PTI
  Grobi kurikul TRG
  • ekonomski aktiv
  FK - PRP TRG
  FK- GD TRG
  FK-FINPTI
  FK-MAN PTI
  FK-NIP pti 1.letnik
  FK-RIDG PTI
  GK - POD TRG
  GK - PRP TRG
  GK - PRŽ TRG
  GK - PTP TRG
  GK FIN-PTI
  GK POVP-TRG
  GK-EP PTI
  GK-GD TRG
  GK-MAN pti
  GK-PD PTI
  GK-RIDG PTI
GK-NIP,TKO,nepos.trž    
  ET M5 NIP- 1. letnik -grobi kurikul 17.6.2008-Jadranka
  ET M5- TK- 2. letnik -grobi kurikul 18.6.2008-Jadranka
  ET PTI M 7- NTZK- 2. letnik -grobi kurikul 18.6.2008-Jadranka
  ET PTI M7 - AKD- 2. letnik -grobi kurikul 18.6.2008-Jadranka
  ET PTI M7 -TIS- 2. letnik -grobi kurikul 18.6.2008-Jadranka