Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
IZVEDBENI KURIKUL
ŠOLSKI CENTER RUDOLFA MAISTRA KAMNIK
 
Vzorci IK
po programih:
Program Administrator
 
Program
Frizer
 
Program
Prodajalec
 
Program
Aranžerski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik PTI
 
Program
Predšolska vzgoja
 
 
 

 

 

FINI KURIKUL 2008/2012 za izobraževalni program EKONOMSKI TEHNIK
  FINI KURIKUL 2010/2011 za izobraževalni program PREDŠOLSKA VZGOJA
  FINI KURIKUL 2010/2011 za izobraževalni program EKONOMSKI TEHNIK
  GROBI KURIKUL za izobraževalni program EKONOMSKI TEHNIK 2008/12
  GROBI KURIKUL 2009/2013 za izobraževalni program EKONOMSKI TEHNIK
  GROBI KURIKUL 2010/2014 za izobraževalni program EKONOMSKI TEHNIK
  KATALOGI ZNANJ ODPRTI KURIKUL za izobraževalni program EKONOMSKI TEHNIK
  NOZ1 VZG, 2010-11
  NOZ1, 2010-11
  NOZ2, 2010-11
  NOZ3, 2010-11
  NOZ4, 2010-11
     
  Ekonomski tehnik - Podčetrtek 2011
  Predšolska vzgoja - Podčetrtek 2011
     
     
EKONOMSKI_TEHNIK Fini kurikul 0812
  Fini kurikul 0912
  Fini kurikul 1012
  Fini kurikul 1112
  Grobi kurikul 08-12
  Grobi kurikul 09-13
  Grobi kurikul 10-14
  Grobi kurikul 11-15
  Katalogi znanj - ekt
  NOZ1, 2011-12
  NOZ2, 2011-12
  NOZ3, 2011-12
  NOZ4, 2011-12
     
PREDŠOLSKA_VZGOJA Fini kurikul 1012 VZG
  Fini kurikul 1112 VZG
  Grobi kurikul 10-14 VZG
  Grobi kurikul 11-15 VZG
  Katalog znanja ZSM - vzg
  Katalogi znanj PRU - vzg
  NOZ1 VZG, 2011-12
  NOZ2 VZG, 2011-2012
     
     
     
     
     

GRADIVO ...