Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
IZVEDBENI KURIKUL
ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA
 
Vzorci IK
po programih:
Program Administrator
 
Program
Frizer
 
Program
Prodajalec
 
Program
Aranžerski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik PTI
 
Program
Predšolska vzgoja
 
 
 

 

  Predstavitve primerov izvedbenih kurikulov - Srednja ekonomska šola Sežana
     
  IZVEDBENI KURIKUL
     
     
1. ART    
SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI ANGLEŠČINA - 1.ART
  GEOGRAFIJA 1.ART
  ITALIJANŠČINA - 1.ART
  KEMIJA - 1.ART
  MATEMATIKA - 1.ART
  SLOVENŠČINA 1.ART
  ŠPORTNA VZGOJA - 1.ART
  UMETNOST - 1.ART
  ZGODOVINA 1.ART
     
STROKOVNI PREDMETI ARANŽERSTVO - 1.ART
  PODJETJE NA TRGU - 1.ART
  VIZUALNE KOMUNIKACIJE - 1.ART
     
2.ART    
SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI ANGLEŠČINA - 2.ART
  BIOLOGIJA - 2.ART
  ITALIJANŠČINA- 2.ART
  MATEMATIKA - 2.ART
  SLOVENŠČINA - 2.ART
  SOCIOLOGIJA - 2.ART
  ŠPORTNA VZGOJA - 2.ART
  ZGODOVINA - 2.ART
     
STROKOVNI PREDMETI ARANŽERSTVO - 2.ART
  PODJETJE NA TRGU - 2.ART
  TRŽNO KOMUNICIRANJE - 2.ART
  VIZUALNE KOMUNIKACIJE - 2.ART
     
3.ART    
ODPRTI KURIKUL INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA - 3.ART
  IZRAŽANJE S SLIKO IN ZVOKOM - 3.ART
  MULTIMEDIJSKO OGLAŠEVANJE - 3.ART
     
SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI ANGLEŠČINA - 3.ART
  ITALIJANŠČINA - 3.ART
  MATEMATIKA - 3.ART
  PSIHOLOGIJA - 3.ART
  SLOVENŠČINA- 3.ART
  ŠPORTNA VZGOJA - 3.ART
     
STROKOVNI PREDMETI ARANŽERSTVO - 3.ART
  PODJETJE NA TRGU - 3.ART
  POSPEŠEVANJE PRODAJE - 3.ART
  TRŽNO KOMUNICIRANJE - 3.ART
  VIZUALNE KOMUNIKACIJE - 3.ART
     
4.ART    
ODPRTI KURIKUL IZRAŽANJE Z ZVOKOM IN SLIKO - 4.ART
  MULTIMEDIJSKO OGLAŠEVANJE - 4.ART
  SNEMANJE IN MONTAŽA - manjka
     
SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI ANGLEŠČINA - 4.ART
  ITALIJANŠČINA - 4.ART
  MATEMATIKA - 4.ART
  SLOVENŠČINA - 4.ART
  ŠPORTNA VZGOJA - 4.ART
     
STROKOVNI PREDMETI ARANŽERSTVO - 4.ART
  PODJETJE NA TRGU - 4.ART
  TRŽNO KOMUNICIRANJE - 4.ART
  VIZUALNE KOMUNIKACIJE - 4.ART