Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
IZVEDBENI KURIKUL
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE
 
Vzorci IK
po programih:
Program Administrator
 
Program
Frizer
 
Program
Prodajalec
 
Program
Aranžerski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik PTI
 
Program
Predšolska vzgoja
 
 

 

  Predmetnik programa Ekonomski tehnik za 1. letnik 2011-2012
  Predmetnik programa Ekonomski tehnik za 2. letnik 2011-2012
  Predmetnik programa Ekonomski tehnik za 3. letnik 2011-2012
  Predmetnik programa Ekonomski tehnik za 4. letnik 2011-2012
     
  IZVEDBENI KURIKUL ZA PRENOVLJENI POKLICNI TEČAJ, junij 2011
  IZVEDBENI KURIKUL PROGRAMA EKONOMSKI TEHNIK ZA ŠOLSKO LETO 2
     
  Fini kurikuli 2011-2012 stroka
  fini kurikuli 2011-2012-splošni
  grobi kurikul 2011-2012 stroka
  grobi kurikul 2011-2012-splošni
     
  NOZ OD 1. DO 4. LETNIKA 2011-2012