Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
IZVEDBENI KURIKUL
SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA
 
Vzorci IK
po programih:
Program Administrator
 
Program
Frizer
 
Program
Prodajalec
 
Program
Aranžerski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik
 
Program
Ekonomski tehnik PTI
 
Program
Predšolska vzgoja
 
 
 

 

 
IZVEDBENI PREDMETNIK ZA PRENOVLJENI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA IN POKLICNI TEČAJ PREDŠOLSKA VZGOJA
Alojz Pluško – SVŠG Ljubljana
 
  VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE POTREBNIH ZNANJ IN VEŠČIN S PODROČJA PREDŠOLSKE VZGOJE
ODPRTI KURIKUL – SVŠG Ljubljana