Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
POSVETI IN USPOSABLJANJA
 
   
7. in 8. november 2012
 
POSVET IN USPOSABLJANJE RAVNATELJEV IN VODIJ PUZ-ov:
IZVEDBENI KURIKUL
 
 
VABILO, PROGRAM IN PRIJAVNICA        GRADIVO
 

 

22. in 23. marec 2012
 
POSVET IN USPOSABLJANJE RAVNATELJEV IN VODIJ PUZ-ov:
IZVEDBENI KURIKUL
 
 
VABILO, PROGRAM IN PRIJAVNICA        GRADIVO
 
 
19. in 20. oktober2011
 
POSVET IN USPOSABLJANJE RAVNATELJEV IN VODIJ PUZ-ov:
IZVEDBENI KURIKUL
 
 
VABILO, PROGRAM IN PRIJAVNICA        GRADIVO
 
17. in 18. marec 2011
 
POSVET IN USPOSABLJANJE RAVNATELJEV IN VODIJ PUZ-ov:
IZVEDBENI KURIKUL
 
 
VABILO, PROGRAM IN PRIJAVNICA        GRADIVO
 
14. in 15. oktober 2010
 
POSVET IN USPOSABLJANJE RAVNATELJEV IN VODIJ PUZ-ov:
IZVEDBENI KURIKUL
 
VABILO          PROGRAM          GRADIVO