Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
POSVETI IN USPOSABLJANJA
 
 
VABILO
PROGRAM
GRADIVO
 
POSVET IN USPOSABLJANJE RAVNATELJEV IN VODIJ PUZ-ov
·     IZVEDBENI KURIKUL
14. in 15. oktober 2010
   
VABILO:
 
KONZORCIJ unisVET
 
Datum: 5. 10. 2010
 
 
Zadeva:  POSVET IN USPOSABLJANJE RAVNATELJEV IN VODIJ PUZ-ov
 
·        IZVEDBENI KURIKUL
 
 
Spoštovane kolegice in kolegi!
 
 
V skladu s programom dela Konzorcija in dogovori Skupnosti vas vabimo v  četrtek, 14. 10. 2010 in petek, 15. 10. 2010  na posvet in usposabljanje v kongresni center Olimia v Podčetrtku.
 
 
 
 
Predsednik upravnega odbora                       Predsednik strokovnega sveta
            Janez Dekleva                                                      Dušan Vodeb
                                                       
 
Vabljeni:
 
-         Konzorcijski partnerji
-         ravnatelji in vodje PUZ-ov šol storitev (ekonomske, frizerske, predšolske vzgoje)
-         MŠŠ: mag. Renata Zupanc Grom, Boštjan Zgonc, Nataša Hafner Vojčič,  
-         CPI: mag. Jana Ravbar,Anica Justinek,
-         ZRSŠ: dr. Branko Slivar  
-         Predstavnik SVRL
-         Predstavniki ostalih konzorcijev v projektu implementacije prenovljenih programov
-         SVIZ: Marjan Gojkovič
 
 
 

 
   
PROGRAM: 
 
Četrtek, 14. 10. 2010:
10.00 do 12.30         Sestanek koordinatorjev Aktivnosti konzorcija unisVET s skrbnico pogodbe Gospo Natašo Hafner Vojčič
 
12.30 do 13.00           Prihod in registracija udeležencev
 
13.00 do 13.15           Uvodne informacije o poteku aktivnosti
 
13.15 do 14.00           Implementacija prenovljenih programov skozi nacionalni in šolski izvedbeni kurikulum
mag. Renata Zupanc Grom, MŠŠ
 
Vpliv odprtega kurikula na zaposlovanje in nadaljnje izobraževanje
Boštjan Zgonc, MŠŠ, Janez Dekleva, GZS CPU
 
14.00 do 14.30           Odnos učiteljev do podjetništva
mag. Janez Damjan
 
14.30  do 14.45          Odmor in mreženje
 
14.45  do 15.30          Sodelovalno delo
dr. Justina Erčulj, mag. Meta Kamšek
 
15.30 do 16.15           Predstavitve primerov izvedbenih kurikulov
Srednja ekonomska šola Trbovlje
                                   Srednja ekonomska šola Ljubljana
                                   Gimnazija Kočevje – program Ekonomski tehnik
                                   Srednja trgovska šola Ljubljana
  
16.15 do 16.30           Odmor in mreženje
  
16.30 do 17.15           Predstavitve primerov izvedbenih kurikulov
                                   Srednja ekonomska šola Murska Sobota
                                   Srednja trgovska šola Maribor
                                   Srednja ekonomska šola Sežana
                                   Srednja frizerska šola Ljubljana
   
V sodelovanju s Skupnostmi ekonomskih, vzgojiteljskih in frizerskih šol:
  
17.15 do 18.45           Primeri postopkov reševanja presežnih delavcev na šolah  
mag. Brane Kumer, Martin Šoško,         
 
19.00                          Sprejem v Soteliji in izmenjava mnenj
Skupnosti ekonomskih, vzgojiteljskih in frizerskih šol
 
Petek, 15. 10. 2010:
09.00 do 09.45           Šolska kultura in sodelovanje
dr. Janez Bečaj
  
09.45 do 10.00           Odmor in mreženje
  
10.00 do 10.30           Predstavitve primerov izvedbenih kurikulov
                                   Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer – predšolska vzgoja
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
  
10.30 do 11.45           Predstavitev aktivnosti konzorcijskih partnerjev
                                   Priprava meril in standardov za ocenjevanje in točkovanje – SEŠ Maribor
Opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja – ŠC Ptuj
                                   Mapa osebnih dosežkov – SETŠ Nova Gorica
                                   Osebni izobraževalni načrti – EŠ Novo mesto
                                   Priprava učnih gradiv – SEŠ Celje
                                   Samoevalvacija – ESIC Kranj
                                   Odprti kurikul in promocija – GZS CPU Ljubljana
                                   Izvedbeni kurikul – SUAŠ Ljubljana
                                   
11.45 do 12.00           Odmor in mreženje 
                     
12.00                           Delavnica:     Uporaba novih pravilnikov pri implementaciji prenovljenih programov                 
(Predlagamo, da prinesete svoje izvode šolskih pravil o ocenjevanju in hišnem redu s seboj).
  
15.00                          Zaključek posveta

 

 
 
GRADIVO:
 
Implementacija prenovljenih programov skozi nacionalni in šolski izvedbeni kurikulum
mag. Renata Zupanc Grom, MŠŠ
Odnos učiteljev do podjetništva
mag. Janez Damjan
Sodelovalno delo
dr. Justina Erčulj, mag. Meta Kamšek
Predstavitve primerov izvedbenih kurikulov - Srednja ekonomska šola Trbovlje
Predstavitve primerov izvedbenih kurikulov - Srednja ekonomska šola Ljubljana
Predstavitve primerov izvedbenih kurikulov - Ekonomska šola Kočevje
Predstavitve primerov izvedbenih kurikulov - Srednja ekonomska šola Murska Sobota
Predstavitve primerov izvedbenih kurikulov - Srednja trgovska šola Maribor
Predstavitve primerov izvedbenih kurikulov - Srednja ekonomska šola Sežana
Predstavitve primerov izvedbenih kurikulov - Srednja frizerska šola Ljubljana
 
 
Šolska kultura in sodelovanje
dr. Janez Bečaj
Izvedbeni kurikul programa: Frizer, Predšolska vzgoja
Anica Justinek
Razvojno študijske skupine
mag. Jana Ravbar
IZVEDBENI PREDMETNIK ZA PRENOVLJENI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA IN POKLICNI TEČAJ PREDŠOLSKA VZGOJA
Alojz Pluško – SVŠG Ljubljana
VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE POTREBNIH ZNANJ IN VEŠČIN S PODROČJA PREDŠOLSKE VZGOJE
ODPRTI KURIKUL – SVŠG Ljubljana