Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
POSVETI IN USPOSABLJANJA
 
 
VABILO
PROGRAM
GRADIVO
 
POSVET IN USPOSABLJANJE RAVNATELJEV IN VODIJ PUZ-ov
·     IZVEDBENI KURIKUL
19. in 20. oktober 2011
   
VABILO:
 
 
 
KONZORCIJ unisVET
 
Datum: 6. 10. 2011
 
 
Zadeva:  POSVET IN USPOSABLJANJE
 
·        IZVEDBENI KURIKUL
 
 
Spoštovane kolegice in kolegi!
 
 
V skladu s programom dela Konzorcija in aktivnosti Izvedbeni kurikul vas vabimo v 
 
sredo, 19. 10. 2011 in četrtek, 20. 10. 2011
 
 na posvet in usposabljanje v kongresni center Olimia v Podčetrtku.
 
 
 
 
Predsednik upravnega odbora                            Predsednik strokovnega sveta
            Janez Dekleva                                                Dušan Vodeb
                                                       
 
Vabljeni:
 
-         Konzorcijski partnerji
-         ravnatelji in vodje PUZ-ov šol storitev (ekonomske, frizerske, predšolske vzgoje)
-         MŠŠ: mag. Renata Zupanc Grom, Nataša Hafner Vojčić
-         CPI: Elido Bandelj, mag. Jana Ravbar, Anica Justinek, mag. Saša Grašič
-         ZRSŠ: dr. Branko Slivar 
-         Predstavnik SVRL
-         Predstavniki ostalih konzorcijev v projektu implementacije prenovljenih programov
-         SVIZ: Marjan Gojkovič
 
 
 
 
 
 

 
   
PROGRAM: 
 
 

 

 Sreda, 19. 10. 2011:

 

 

10.00 do 12.30           Sestanek koordinatorjev konzorcijskih aktivnosti s skrbnico pogodbe ga. Natašo Hafner Vojčić

  

12.30 do 13.00          Prihod in registracija udeležencev

  

13.00 do 13.05           Uvodne informacije o poteku aktivnosti

                                         

13.05 do 15.00           Posel smo ljudje

                                    Teja Breznik Alfirev, direktorica sektorja Korporativno komuniciranje in razvoj kadrov S&T Slovenija d.d.

 

                                   Kadrovska funkcija – strateški partner

                                   Darja Vrhunc, vodja kadrovske službe Telekom Slovenija d.d.

                                  

                                   Delovna praksa v vrtcih

                                   Nada Verbič, ravnateljica vrtca Jelka Ljubljana

                                   

                                   Praktično izobraževanje

mag. Renata Zupanc Grom, MŠŠ

 

                                    Zadovoljstvo in pričakovanja delodajalcev – predstavitev rezultatov raziskave

mag. Janez Damjan, Darja Vidovič, Dušan Vodeb

 

                                   Praktično usposabljanje z delom – Vodniki za organizatorje, mentorje in dijake

Anica Justinek

 

15.00  do 15.30         Odmor in mreženje

  

15.30  do 15.45          Predstavitev priročnika za pripravo Izvedbenega kurikula

                                   Anica Justinek

 

15.45 do 16.15           Izvedbeni kurikul – predstavitev dobrih praks:

                                      Vzvratno načrtovanje

                                       mag. Meta Kamšek  

                                       Projektno delo

                                       Dušan Vodeb

  

16.15 do 16.30           Odmor in mreženje

  

16.30 do 18.00          Delavnice: Priročnik za pripravo Izvedbenih kurikulov

                                               dr. Branko Slivar, mag. Saša Grašič, Anica Justinek

 

19.00                          Sprejem v Soteliji in izmenjava mnenj

 

 Četrtek, 20. 10. 2011

 

 09.00 do 13.00           Sodobna vzgoja in njeni izzivi II

                                   dr. Vesna Vuk Godina

  

13.00 do 13.15           Odmor in mreženje

  

13.15 do 13.45           Revizija Evropskega računskega sodišča in spodbude delodajalcem za   

                                   izvajanje praktičnega usposabljanja z delom

                                   Nataša Hafner Vojčić, MŠŠ

                                     

13.45 do 15.00          Predstavitev in napoved aktivnosti konzorcijskih partnerjev

                                    Priprava meril in standardov za ocenjevanje in točkovanje – SEŠ  Maribor

Opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja – ŠC Ptuj

                                   Mapa osebnih dosežkov – SETŠ Nova Gorica

                                   Osebni izobraževalni načrti – EŠ Novo mesto

                                   Priprava učnih gradiv – SEŠ Celje

                                   Samoevalvacija – ESIC Kranj

                                   Odprti kurikul in promocija – GZS CPU Ljubljana

                                   Izvedbeni kurikul – SUAŠ Ljubljana

 

                                    Zaključek posveta

 
 
 
 
 
 
GRADIVO:
 
Praktično izobraževanje
mag. Renata Zupanc Grom, MŠŠ
Zadovoljstvo in pričakovanja delodajalcev – predstavitev rezultatov raziskave
mag. Janez Damjan, Darja Vidovič, Dušan Vodeb
Zadovoljstvo in pričakovanja delodajalcev – predstavitev rezultatov raziskave
mag. Janez Damjan, Darja Vidovič, Dušan Vodeb
Posel smo ljudje
Teja Breznik Alfirev, direktorica sektorja Korporativno komuniciranje in razvoj kadrov S&T Slovenija d.d.
Kadrovska funkcija – strateški partner
Darja Vrhunc, vodja kadrovske službe Telekom Slovenija d.d.
Delovna praksa v vrtcih
Nada Verbič, ravnateljica vrtca Jelka Ljubljana
Praktično usposabljanje z delom – Vodniki za organizatorje, mentorje in dijake
Anica Justinek
Predstavitev priročnika za pripravo Izvedbenega kurikula
Anica Justinek
Vzvratno načrtovanje
mag. Meta Kamšek  
Projektno delo
Dušan Vodeb
Razvojne skupine
mag. Jana Ravbar
   
Mapa osebnih dosežkov – SETŠ Nova Gorica
Opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja – ŠC Ptuj
Priprava meril in standardov za ocenjevanje in točkovanje – SEŠ  Maribor
Samoevalvacija – ESIC Kranj
Odprti kurikul in promocija – GZS CPU Ljubljana