Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
POSVETI IN USPOSABLJANJA
 
 
VABILO
PROGRAM
GRADIVO
 
POSVET IN USPOSABLJANJE RAVNATELJEV IN VODIJ PUZ-ov
·     IZVEDBENI KURIKUL
22. in 23. marec 2012
   
VABILO:
 
 
 

KONZORCIJ unisVET

 

POSVET IN USPOSABLJANJE

IZVEDBENI  KURIKUL

 

četrtek, 22. 3. 2012 in petek, 23. 3. 2012

 

v kongresnem centru Olimia v Podčetrtku

 

 

 

 

Predsednik upravnega odbora                            Predsednik strokovnega sveta

            Janez Dekleva                                                Dušan Vodeb

                                                       

 

Vabljeni:

 

-         Konzorcijski partnerji

-         ravnatelji in vodje PUZ-ov šol storitev (ekonomske, frizerske, predšolske vzgoje)

-         MŠŠ: mag. Renata Zupanc Grom, Nataša Hafner Vojčić, Boštjan Zgonc

-         CPI: Elido Bandelj, mag. Jana Ravbar, Breda Zupanc, Špela Pogačnik Nose

-         ZRSŠ: dr. Branko Slivar 

-         Predstavnik SVRL

-         Predstavniki ostalih konzorcijev v projektu implementacije prenovljenih programov

-         SVIZ: Marjan Gojkovič

 
 
 
 
 
 
 

 
   
PROGRAM: 
 
 

           

 Četrtek, 22. 3. 2012:

 

 

10.00 do 12.30           Sestanek koordinatorjev konzorcijskih aktivnosti s skrbnico

pogodbe ga. Natašo Hafner Vojčić

 

 

12.30 do 13.00          Prihod in registracija udeležencev

 

 

13.00 do 14.30           Uvodne informacije o poteku aktivnosti

                                

                                   Stanje in perspektiva zaposlovanja na področju storitev

                                    Darja Jamnik, ZRSZ, vodja službe za zaposlovanje

                                      

Stanje in perspektive nadaljevanja izobraževanja diplomantov srednjih šol storitev na višjih šolah

Boštjan Zgonc, MŠŠ, vodja sektorja za višje šolstvo

 

Stanje in perspektiva zaposlovanja na področju storitev v Novem mestu

Jože Zupančič

 

14.30  do 15.00          Odmor in mreženje

 

 

15.00  do 16.30          Zaključevanje izobraževanja v prenovljenih programih, Poklicna matura

mag. Renata Zupanc Grom, MŠŠ, vodja sektorja za srednje šolstvo

Breda Zupanc, CPI

 

 

16.30 do 17.00           Odmor in mreženje

 

 

17.00 do 18.30           Europass

                                   Špela Pogačnik Nose, CPI

 

                                  Sodelovalno delo -  predstavitev prispevkov o vzvodih vodenja za sodelovalno delo

                                   dr. Justina Erčulj

 

                                   Razvojne skupine

                                               Dušan Vodeb, mag. Jana Ravbar

 

                                   Informacije z ekonomskega področja

                                   Mag. Jana Ravbar

 

                                   Odnos dijakov do najljubšega predmeta v šoli, predstavitev rezultatov raziskave

mag. Janez Damjan, Darja Vidovič, Dušan Vodeb

                                              

                                              

 

19.00                                                       Sprejem v Soteliji in izmenjava mnenj

 

 

 

 Petek, 23. 3. 2012:

 

 

09.00 do 10.30           Poklicno svetovanje in promocija storitvenih poklicev

                                   Elido Bandelj, direktor Centra za poklicno izobraževanje

 

                                   Spodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom

                                   Nataša Hafner Vojčić, MŠŠ

 

                                   Delodajalci o praktičnem usposabljanju z delom

Jože Zupančič

 

10.30 do 10.45           Odmor in mreženje

 

 

10.45 do 12.15           Izvedbeni kurikul – možnosti izboljšav? Predstavitev dobrih praks:

                                   Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

                                    Alojz Pluško

 

                                   Delavnice po izobraževalnih programih za zagotavljanje prehodnosti, izmenjava praks in mnenj:

                             Razporeditev predmetov in modulov po letnikih

                             Razporeditev in izvedba teoretičnega in praktičnega pouka po modulih

                             Razporeditev PUD-a

                                  

 

12.15 do 12.30           Odmor in mreženje

 

                                    

12.30 do 15.00          Predstavitev in napoved aktivnosti konzorcijskih partnerjev

 

                                   Priprava učnih gradiv – SEŠ Celje

                                   Samoevalvacija – ESIC Kranj

                                   Odprti kurikul in promocija – GZS CPU Ljubljana

Priprava meril in standardov za ocenjevanje in točkovanje – SEŠ  Maribor

Opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja – ŠC Ptuj

                                   Mapa osebnih dosežkov – SETŠ Nova Gorica

                                   Osebni izobraževalni načrti – EŠ Novo mesto

                                  

 

                                    Zaključek posveta

 

                           

 
 
GRADIVO:
 

Stanje in perspektiva zaposlovanja na področju storitev, Darja Jamnik

Stanje in perspektiva zaposlovanja na področju storitev v Novem mestu, Jože Zupančič
Zaključevanje izobraževanja v prenovljenih programih, Poklicna matura, Breda Zupanc

Europass, Špela Pogačnik Nose

Sodelovalno delo -  predstavitev prispevkov o vzvodih vodenja za sodelovalno delo, dr. Justina Erčulj

Razvojne skupine, Dušan Vodeb, mag. Jana Ravbar

Odnos dijakov do najljubšega predmeta v šoli, predstavitev rezultatov raziskave, mag. Janez Damjan, Darja Vidovič, Dušan Vodeb

   

Predstavitev dobrih praks:  Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Alojz Pluško

   
PRENOVLJENA PROGRAMA TRGOVEC IN ADMINISTRATOR SREDNJA EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA NOVA GORICA, Inga Krusič Lamut
IZVEDBENI KURIKUL EKONOMSKI TEHNIK IZKUŠNJE IN PROBLEMI PO 4-LETNEM IZVAJANJU, Ivan Poklič
Delodajalci o praktičnem usposabljanju z delom (PUD), EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO
IZVEDBENI KURIKUL PROGRAMA ARANŽERSKI TEHNIK ŠC SK SEŽANA, DUŠAN ŠTOLFA
IZVEDBENI PREDMETNIK ZA PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA IN POKLICNI TEČAJ PREDŠOLSKA VZGOJA, ALOJZ PLUŠKO – SVŠG Ljubljana
   
   
   

Priprava učnih gradiv – SEŠ Celje

Samoevalvacija – ESIC Kranj
Odprti kurikul in promocija – GZS CPU Ljubljana
Priprava meril in standardov za ocenjevanje in točkovanje – SEŠ  Maribor
Opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja – ŠC Ptuj
Mapa osebnih dosežkov – SETŠ Nova Gorica
Osebni izobraževalni načrti – EŠ Novo mesto