Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
POSVETI IN USPOSABLJANJA
 
 
VABILO
PROGRAM
GRADIVO
 
POSVET IN USPOSABLJANJE RAVNATELJEV IN VODIJ PUZ-ov
·     IZVEDBENI KURIKUL
7. in 8. november 2012
   
VABILO:
 
 
 

KONZORCIJ unisVET

 

Datum: 25. 10. 2012

 

 

Zadeva:  POSVET IN USPOSABLJANJE

 ·        IZVEDBENI KURIKUL

 

 

Spoštovane kolegice in kolegi!

 

 

V skladu s programom dela Konzorcija in aktivnosti Izvedbeni kurikul vas vabimo v 

 

sredo, 7. 11. 2012 in četrtek, 8. 11. 2012

 

 na posvet in usposabljanje v kongresni center Olimia v Podčetrtku.

 

 

 

Koordinator aktivnosti                                            Vodja aktivnosti

            Darja Vidovič                                                Dušan Vodeb

                                                       

 

Vabljeni:

 

-         Konzorcijski partnerji

-         ravnatelji in vodje PUZ-ov šol storitev (ekonomske, frizerske, predšolske vzgoje)

-         MŠŠ: mag. Renata Zupanc Grom, Boštjan Zgonc

-         CPI: Elido Bandelj, mag. Jana Ravbar, Breda Zupanc, Anica Justinek

-         ZRSŠ: dr. Branko Slivar 

-         Predstavnik SVRL

-         Predstavniki ostalih konzorcijev v projektu implementacije prenovljenih programov

-         SVIZ: Marjan Gojkovič

-         ZSŠD: Fani Al Manseur

 
 
 
 
 
 
 

 
   
PROGRAM: 
 
 

Sreda, 7. 11. 2012: 

 

 

10.30 do 12.30                       Sestanek koordinatorjev konzorcijskih aktivnosti 

 

 

12.30 do 13.00                       Prihod in registracija udeležencev

 

 

13.00 do 14.30            Uvodne informacije o poteku aktivnosti

                                

                                      Primerjava rezultatov poklicne mature

Primerjava rezultatov zaključnih izpitov

                                    dr. Gašper Cankar ,RIC in mag. Jana Ravbar, CPI 

 

Modularno izobraževanje in poklicna matura

Breda Zupanc

 

Stanje in perspektive nadaljevanja izobraževanja diplomantov srednjih šol  

                                       storitev na višjih šolah

Boštjan Zgonc, MIZKŠ, vodja sektorja za višje šolstvo

 

 

14.30  do 15.00                      Odmor in mreženje

 

 

 

15.00  do 16.30          Izvedbeni kurikuli

                                    

Administrator: Inga Krušič Lamut

Aranžer: Dušan Štolfa

Ekonomski tehnik: Darja Cizelj

Ekonomski tehnik PTI: Jože Zupančič

Frizer: mag. Primož Hvala

Predšolska vzgoja: Barbara Špilak

Prodajalec: Martin Šoško

 

 

 

16.30 do 17.00           Odmor in mreženje

 

 

17.00 do 18.30                       Seja skupnosti:

 

 Varčevalni ukrepi in predlogi sprememb zakonov

 

                                   mag. Renata Zupanc Grom, MIZKŠ, vodja sektorja za srednje šolstvo

 

                                              

                                              

 

19.0                                                         Sprejem v Soteliji in izmenjava mnenj

 

 

 

 Četrtek, 8. 11. 2012:

  

09.00 do 10.30           Zaključevanje izobraževanja in zaposlovanje

                                   Elido Bandelj, direktor Centra za poklicno izobraževanje

 

                                   Odprti kurikul in potrebe delodajalcev

                                   Janez Dekleva

 

                                   Matura jutri

mag. Irena Bahovec, MIZKŠ

 

10.30 do 10.45           Odmor in mreženje

 

 

10.45 do 12.15           Poročilo aktivnosti konzorcijskih partnerjev

 

                                   Priprava učnih gradiv – SEŠ Celje

                                   Samoevalvacija – ESIC Kranj

                                   Odprti kurikul in promocija – GZS CPU Ljubljana

Priprava meril in standardov za ocenjevanje in točkovanje –

                                       SEŠ  Maribor

Opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja – ŠC Ptuj

                                   Mapa osebnih dosežkov – SETŠ Nova Gorica

                                   Osebni izobraževalni načrti – EŠ Novo mesto

                                  

                                   Motiviranje dijakov – igrifikacija

                                   mag. Jan Žitnik

 

12.15 do 12.30           Odmor in mreženje

 

                                    

12.30 do 15.00                       Izvedbeni kurikul – možnosti izboljšav?

                                      

 

                                   Delavnice po izobraževalnih programih za zagotavljanje prehodnosti,

izmenjava praks in mnenj:

                             Razporeditev predmetov in modulov po letnikih

                             Razporeditev in izvedba teoretičnega in praktičnega pouka po modulih

                                   Razporeditev PUD-a

                                  

 

                                  

                                  

                                    Zaključek posveta

                           

 
 
GRADIVO: