Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
RAZVOJNE SKUPINE PREDMETOV IN MODULOV
 
 
 
Poslovni projekti
 
 
 
Ekonomika poslovanja
 
 
 
Poslovanje podjetij
 
 
 
Sodobno gospodarstvo
 
 
 
Finančno poslovanje
 
 
Upravno-pravno administrativno poslovanje
 
 
Prodaja blaga
 
 
 
Aranžerstvo
 
 
 
Poklicana matura
 
 
 
 
Poslovni projekti
 
Mojca Gorjan
 
Ekonomika poslovanja
 
Tatjana Stupar
 
Poslovanje podjetij
 
Iztok Žgalin
 
Sodobno gospodarstvo
 
Damjana Lovrenčič
 
Finančno poslovanje
 
Mateja Kapitler
 
Upravno-pravno administrativno poslovanje
 
Darja Vidovič
 
Prodaja blaga
 
Zdenka Šfiligoj
 
Aranžerstvo
 
Tanja Lakoše
 
Poklicana matura
 
Damjana Lovrenčič