Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
SODELOVALNO DELO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sodelovalno delo
dr. Justina Erčulj, mag. Meta Kamšek
 
 
SODELOVANJE MED UČITELJI: POVEZOVANJE POUKA ALI INTEGRACIJA KURIKULA
Meta Kamšek
SODELOVANJE MED UČITELJI IN DIJAKI: OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT
Andreja Petrovič
SODELOVANJE MED UČITELJI IN RAVNATELJI: REDNI LETNI RAZGOVOR
Meta Kamšek
SODELOVANJE MED UČITELJI IN RAVNATELJI: SPREMLJANJE UČITELJEVEGA DELA
Justina Erčulj
SODELOVANJE S STARŠI
Iva Pučnik Ozimič
SODELOVANJE – POT DO USPEŠNE PRENOVE; SODELOVANJE – MOTOR PRENOVE; SODELOVANJE KOT RAZSEŽNOST PRENOVE
Justina Erčulj in Dušan Vodeb
SODELOVANJE MED DIJAKI: VRSTNIŠKO PARTNERSTVO
Lojze Likar, Barbara Stožir Curk, Nevenka Kovač