ZAKONODAJA

 
   
 
 
ZAKONODAJA
 
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vsi besedila zakonov so neuradna.
 

ZAKON O FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
ZAKON O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU
ZAKON O MATURI
PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU V SREDNJIH ŠOLAH
PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA V POKLICNEM IN SREDNJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU
   
   
   
   
   

 

 

 

  ODLOČBA informacijske pooblaščenke št. 090-55/2012/11

 
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA SUAŠ LJUBLJANA
VARSTVENA IZJAVA SUAŠ LJUBLJANA
EVAKUACIJSKI NAČRT SUAŠ LJUBLJANA