Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
SVETOVALNO DELO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVAJANJE MEDPREDMETNE KOMPETENCE UČENJE UČENJA V POUK

 
  Predavanje za 5_5_10.ppt
  Obrazec_Prijava projekta.doc
  Bezić_gradivo_5_5.doc
  Bezić_predavanje_ 5_5_10.ppt
  Petrovič_predavanje_5_5.ppt
  Susek_predavanje 5_5.ppt